Dokument & lagar (544 träffar)

Motion 2005/06:Ju548 av Karin Åström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straff för juridisk person. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ju548 av Karin Åström m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ju542 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bevisföring och förhörsprocess i mötet mellan polis och våldtäktsoffer. Motivering År 2004 anmäldes 22 700 fall av misshandel/grov misshandel av kvinnor till polisen. Totalt ökade våldsbrott och hot samt ofredande


Utskottsberedning: 2005/06:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju542 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ju536 av Yoomi Renström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur ekobrott kan bekämpas effektivare. Motivering I regeringens arbetsmarknadspolitiska paket ges Skatteverket möjlighet att under 2006/07 anställa 420 personer som en utökad resurs i kampen mot skattefusk och skattebedrägeri.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju536 av Yoomi Renström (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ju530 av Beatrice Ask m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Dagens påföljdssystem 4 4.1 Påföljderna 4 5 Behovet av reformer 5 5.1 Straffmätning och påföljdsval 5 5.2 Förtydliga påföljdssystemet 7 5.3 Böteslagstiftningen 8 6 Unga lagöverträdare 9 7 Utländska brottslingar 11


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU25 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:SfU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju530 av Beatrice Ask m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:Ju529 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Möt utmaningarna inom svensk kriminalvård 5 Bryt brottsspiralen krav på en kriminalvård med innehåll 6 Professionell behandling 6 Drivkrafter för skötsamhet 7 Studier och arbete 8 Kvinnliga interners behov 8 Föräldrar och barn 9 Kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2005/06:Ju529 av Johan Pehrson m.fl. (fp) (doc, 139 kB)

Motion 2005/06:Ju527 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade befogenheter för tullare. Motivering Ibland är det endast tullmyndigheten som är närvarande vid en gränskontroll, trots att polis krävs för att vidta vissa åtgärder mot misstänkta. På grund av detta och eftersom


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju527 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ju526 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transpersoner i hetslagstiftningen. Bakgrund Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju526 av Hillevi Larsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ju520 av Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att bekämpa barnpornografi på Internet. Motivering Spridning av barnpornografi på Internet är ett växande problem. Enligt forskningsprojektet Copine, vid universitetet i Cork, dyker det varje vecka upp


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju520 av Monica Green (s) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Ju519 av Monica Green och Carina Ohlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att uppmana Passagerarrederiernas Förening till att utbilda sin personal och informera om trafficking. Motivering Trafficking och annan form av sexuell handel med barn och ungdomar är en brottslig verksamhet och


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju519 av Monica Green och Carina Ohlsson (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ju518 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om preskriptionstid vid alla barnpornografibrott, inte endast begränsat till grova. Motivering Barn som utsätts för barnpornografi blir inte bara utnyttjade vid brottstillfället utan varje gång som bilder/filmer visas.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju518 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson (s) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:Ju516 av Anneli Särnblad och Per Erik Granström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att stoppa barnpornografi. Motivering Efter en dom i Högsta domstolen kan polisen inte längre stoppa bilder och filmer, som man anser är uppenbart barnpornografiska. I ett uppmärksammat fall så visade


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju516 av Anneli Särnblad och Per Erik Granström (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ju515 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nämndemännens villkor. Motivering Nämndemannakårens funktion i samhället är av stor betydelse för vårt rättsväsende och vår rättssäkerhet. Det har under lång tid uppmärksammats att rekryteringen till nämndemannauppdraget


Utskottsberedning: 2005/06:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju515 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Ju505 av Viviann Gerdin och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att all hantering av barnpornografi skall förbjudas i vårt land. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnpornografi skall undantas från tryck- och yttrandefriheten i


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju505 av Viviann Gerdin och Birgitta Sellén (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ju503 av Lars Lilja och Britta Rådström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpt straff för grova dopningsbrott. Motivering Dopning för ofta tankarna till elitidrott. Svensk idrott har under många år bedrivit ett framgångsrikt arbete mot dopning framför allt i Sverige men även internationellt.


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju503 av Lars Lilja och Britta Rådström (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ju502 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 4:1 Polisorganisationen 15 674 000 400 000 4:3 Åklagarorganisationen 862 400 25 000 4:5


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju502 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Ju501 av Birgitta Ohlsson och Christer Winbäck (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra det till ett brott att filma individer utan deras vetskap. Motivering Under de senaste åren har vi i massmedierna kunnat läsa om fall där individer på ett djupt integritetskränkande sätt blivit filmade mot


Utskottsberedning: 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju501 av Birgitta Ohlsson och Christer Winbäck (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ju498 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brottsskadeersättning till personer med riskfyllda arbeten, t.ex. poliser. Motivering I en departementspromemoria från 1997 Ds 1997:45 behandlades vissa frågor om brottsskadeersättning. I detta sammanhang behandlades


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju498 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ju497 av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om förbättrat polisstöd i utredningar om bidragsfusk. Motivering Undersökningar, bland annat från BRÅ, visar att fusket med bidragssystemen är betydligt mer omfattande än vad som tidigare framgått. I direktiven till en utredning uppskattas


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju497 av Anna Lilliehöök (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ju496 av Nina Lundström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brottsoffer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att journalhandlingar och utlåtanden bör kunna lämnas ut när individer riktat hot mot Säkerhetspolisens skyddspersoner. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:SoU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Ju496 av Nina Lundström (fp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ju492 av Birgitta Ahlqvist och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hedersrelaterat våld. Motivering Idag bor människor med rötter i jordens alla hörn i Sverige. Barnen växer upp och går i skolan med kamrater från hela världen. Många nya språk och kulturer har blivit vår vardag. Detta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju492 av Birgitta Ahlqvist och Lars U Granberg (s) (doc, 55 kB)