Dokument & lagar (152 träffar)

Motion 2000/01:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo9 av Billing, Knut m med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag 1 Sammanfattning Vi motsätter oss regeringens förslag om en förlängning av den s.k. stopplagen. Förslaget utgör ett exempel på fortsatt bristande respekt


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo8 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo8 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka kraven på samråd med handikapporganisationerna


Utskottsberedning: ---------2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo7 av Stenmark, Rigmor c med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som kan bidra till bättre fungerande bostadsmarknader i hela landet. 2. Riksdagen beslutar att avslå förslaget


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo6 av Yvonne Ångström och Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo6 av Ångström, Yvonne fp med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:26. 2 Bostadspolitikens utmaningar Den svenska bostadspolitiken står inför flera stora utmaningar. Byggandet är fortfarande lågt


Utskottsberedning: -2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo5 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo5 av Hellberg, Owe v med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsförsörjningsplaner skall antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2 2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo4 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo4 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Motiv till mitt förslag Det råder ingen tvekan om att den kommunala


Utskottsberedning: -2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo3 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Sammanfattning Regeringen avser med den föreslagna bostadsförsörjningslagen förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret ligger redan i dag på kommunerna och regeringens föreslagna


Utskottsberedning: ---------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo2 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo2 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.


Utskottsberedning: -----------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo1 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo1 av Cederfelt, Margareta m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:26. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt utarbeta ett


Utskottsberedning: -----2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub808 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub808 av Pilsäter, Karin fp Storstockholm Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadspolitiken.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolutbildningen. 3. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------2000/01:BoU1 2000/01:FiU3 2000/01:UbU1 2000/01:UbU9 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub805 av Helena Höij m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub805 av Höij, Helena kd Utbildning och utveckling i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Stockholmsregionen ges större frihet att organisera sig i enlighet med sina särskilda förutsättningar.


Utskottsberedning: -----------2000/01:BoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub479 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub479 av Jonsson, Sofia c Högre utbildning och forskning 1 Sammanfattning För Centerpartiet är kunskap en rättighet för alla människor. Det innebär att utbildningen skall nå hela folket, nå ut i hela landet och ske under hela livet, inte bara under en period. Genom att satsa på de nya


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU5 2000/01:BoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU11 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (66 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T208 av Ewa Larsson och Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:T208 av Larsson, Ewa mp Trafikpolitisk inkompetens Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att eventuella straffsanktioner kopplade till brott mot miljöbalken klargörs.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: ---2000/01:BoU9 2000/01:MJU16 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So549 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So549 av Heinemann, Kerstin fp Folkhälsa Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroende och missbruk. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tobak. 3.


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:BoU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU13 2000/01:SoU8 2000/01:TU13 2000/01:UbU13 2001/02:AU4 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So539 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So539 av Johansson, Kenneth c Trygghet och valfrihet för äldre Sammanfattning Politiken för de äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Äldrepolitiken


Utskottsberedning: --------2000/01:AU10 2000/01:BoU9 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 1 avslag, , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So538 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So538 av Leijonborg, Lars fp Deltagande för funktionshindrade Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen av regeringen begär förslag till en plan för att under de närmaste fem åren satsa sammanlagt 5 miljarder kronor på ett statligt stimulansbidrag till landsting,


Utskottsberedning: -------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:BoU5 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU18 2000/01:TU1 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So363 av Sven Brus m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So363 av Brus, Sven kd Äldrepolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en medveten strategi för att möta det demografiskt förändrade samhällets nya behov. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: ---------------------------------2000/01:BoU9 2000/01:JuU1 2000/01:SoU5 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So358 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So358 av Daléus, Lennart c Livskvalitet 1 Sammanfattning Människor söker det som ger livet kvalitet. Livskvalitet handlar både om hälsoaspekter, om upplevelser av lycka och om tillfredsställelse med livet i övrigt. Den tar sin utgångspunkt i individens egna upplevelser. Mycket av livskvalitet


Utskottsberedning: ----------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU4 2000/01:KU12 2000/01:SfU1 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2001/02:AU4 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So356 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:So356 av Schyman, Gudrun v Den framtida socialtjänsten Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av att utreda modeller och kostnader så att höjningen av generella bidrag får genomslag för familjer som uppbär försörjningsstöd.


Utskottsberedning: ----------2000/01:BoU2 2000/01:SoU18 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation