Dokument & lagar (448 träffar)

Motion 2005/06:Bo19 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för energieffektivisering i bebyggelsen. Riksdagen beslutar att målet för energieffektivisering i bebyggelsen formuleras: Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Bostadssektorn bör


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Bo19 av Lars Tysklind m.fl. (fp) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål avseende minskad energianvändning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om solvärme. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att användningen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i propositionen föreslagna målet för energieffektivisering i bebyggelsen skall konkretiseras. Riksdagen avslår förslaget till lag om energideklaration för byggnader och begär att regeringen återkommer till


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stöd till energieffektivisering i bebyggelsen bör vara långsiktiga och teknikneutrala. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om att staten i sin upphandling skall välja produkter


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Bo15 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energieffektiviseringsmål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energieffektiviseringsåtgärder. Riksdagen avslår regeringens förslag om energideklarationer. Riksdagen avslår


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo15 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 66 kB)

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2005/06:18 och 19 2. Justering av betänkande 2005/06:BoU8 Allmänna vattentjänster SB 3. Information

2006-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om INSPIRE-direktivet m.m. av Margareta Lindquist, Lantmäteriverket och Monica Lagerqvist Nilsson, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2. Ev. övriga frågor

2006-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Synpunkter på propositionen om reformerad hyressättning av Bengt-Owe Birgersson samt Jörgen Mark-Nielsen från SABO 2. Justering

2006-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Synpunkter på propositionen om reformerad hyressättning av representanter för Fastighetsägarna: Per-Åke Eriksson, vd och Rune

2006-03-16 10:00:00

Omröstning 2005/06:BoU6p8 Det kollektiva förhandlingssystemet

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 8 Det kollektiva förhandlingssystemet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L290 yrkande 6, 2005/06:Bo298 yrkande 20 och 2005/06:Bo338 yrkande 13. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 fp Parti Ja Nej

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p3 Besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 3 Besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo274 yrkande 12. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 45

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p1 Villkoren för att få hyra en bostad

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 1 Villkoren för att få hyra en bostad Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Bo274 yrkande 10. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p6 Svarthandel

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 6 Svarthandel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkande 10, 2005/06:Bo230 yrkande 1 i denna del och 2005/06:Bo335 yrkande 4. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p12 Centralt bostadsrättsregister

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 12 Centralt bostadsrättsregister Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo286 och 2005/06:Bo318. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0 0 25 m 43

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p18 Turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m.

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 18 Turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo242 yrkandena 5 och 8, 2005/06:Bo302 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo333 yrkande 2 i denna del. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p15 Ombildning till bostadsrätt - majoritetsreglerna

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 15 Ombildning till bostadsrätt majoritetsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkandena 2-4, 2005/06:Bo276 yrkande 5, 2005/06:Bo298 yrkande 34, 2005/06:Bo335 yrkande 33 och 2005/06:Bo338 yrkande 15. Datum: 2006-03-15 Omröstning

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p4 Ersättningsreglerna vid expropriation

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Ersättningsreglerna vid expropriation Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo302 yrkandena 2 i denna del och 3, 2004/05:Bo307 yrkande 3, 2005/06:Bo226 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Bo255 yrkandena 11 och 12, 2005/06:Bo300 yrkandena 2 i denna del

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p16 Herrelösa fastigheter

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Herrelösa fastigheter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo303 yrkande 1 och 2005/06:Bo332. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p15 Ledningsrätt

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 15 Ledningsrätt Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ442 yrkande 3. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 42 0 0 13 c 15 0 0 7

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p2 Fastighetskoordinater

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Fastighetskoordinater Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo243. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 42 0 13 c 0 16 0

2006-03-15