Dokument & lagar (448 träffar)

Omröstning 2005/06:BoU1p7 Bostadspolitik för integration

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 7 Bostadspolitik för integration Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf383 yrkande 12, 2005/06:Sf389 yrkande 25, 2005/06:N438 yrkande 13, 2005/06:Bo295, 2005/06:Bo335 yrkande 17 och 2005/06:Bo337 yrkande

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU1p16 Bostadsbidragens utformning

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 16 Bostadsbidragens utformning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf385 yrkande 6, 2005/06:Bo298 yrkande 45, 2005/06:Bo301 yrkande 6, 2005/06:Bo311 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo319 yrkande 5 och 2005/06:Bo335

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU3p3 Tidpunkten för besittningsskyddets inträde vid andrahandsupplåtelse - bostäder

Votering: betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd, förslagspunkt 3 Tidpunkten för besittningsskyddets inträde vid andrahandsupplåtelse bostäder Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande 2. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-30

Omröstning 2005/06:BoU3p2 Tidsgränsen för överenskommelsen - bostäder

Votering: betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd, förslagspunkt 2 Tidsgränsen för överenskommelsen bostäder Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:13 i denna del och avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande

2005-11-30

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning om arbetet med mål- och resultatstyrning vad avser politikområdet Regional samhällsorganisation av företrädarna för

2005-11-29 11:00:00

Omröstning 2005/06:BoU4p7 Avgränsning av uppdragsverksamheten

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 7 Avgränsning av uppdragsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 4, 2005/06:Bo4 yrkande 2, 2005/06:Bo5 yrkande 2 och 2005/06:Bo6 yrkande 4. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c,

2005-11-25

Omröstning 2005/06:BoU4p4 Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 4 Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 8, 2005/06:Bo4 yrkande 1 och 2005/06:Bo5 yrkande 3. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m,

2005-11-25

Omröstning 2005/06:BoU4p14 Ortnamnsvården

Votering: betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten, förslagspunkt 14 Ortnamnsvården Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo6 yrkande 1. Datum: 2005-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 0 36 m 0 41 0 14 c 0 16 0

2005-11-25

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:8. 2. Justering av betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd. BB 3. Ev. övriga frågor. Bilagor 1. Utkast till betänkande 2005/06:BoU3 till punkt 2

2005-11-17 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:7. 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik

2005-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:6 2. Information om studentbostadsföretagen m.m. av Rolf Svensson, ordförande och Ulf Bingsgård,

2005-11-10 10:00:00

Motion 2005/06:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall ta initiativ till att förtydliga länsstyrelsernas och Boverkets tillsyns- respektive uppsiktsansvar över planväsendet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en översyn av lagstiftningen och ansvarsfördelningen inom plan- och bygglagens område med utgångspunkt i federalismens principer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:5 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområdena Bostadspolitik samt Regional samhällsorganisation

2005-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:3 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-10-20 10:00:00

Motion 2005/06:Bo6 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera resultatet av Lantmäteriverkets uppgift att verka för ett ändamålsenligt ortsnamnsskick. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte låta lantmäteri- och inskrivningsverksamhetens


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo6 av Lars Tysklind m.fl. (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Bo4 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att delar av fastighetsbildning skall kunna upphandlas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Lantmäteriverkets verksamhet inom ramen för uppdragsdivisionen Metria


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo4 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rationalisering och effektivisering av verksamhetsgrenen fastighetsindelning och informationsförsörjning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör fastställa


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:2. 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag LO3. Föredragning

2005-10-13 10:00:00