Dokument & lagar (448 träffar)

Motion 2005/06:Bo5 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att öka konkurrensen på lantmäteriområdet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avyttra Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Bo5 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Bo2 av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Motivering Inskrivningsverksamhetens nuvarande organisation tillkom efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2000. En relativt kort tid har således förflutit


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo2 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rådande praxis om tre respektive fem år vad gäller tiden för avstående av besittningsskyddet utan godkännande från hyresnämnderna, även i fortsättningen skall gälla som regel. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sverige vårt land i mångfald 7 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 9 5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9 5.2 Satsa


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU1 2005/06:KU15 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 233 kB)

Motion 2005/06:Sf385 av Bo Könberg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Den svenska föräldraförsäkringen fyllde förra året 30 år. Folkpartiet slår vakt om föräldraförsäkringen samtidigt som vi vill göra den mer modern. En liberal familjepolitik ger personlig frihet och utgår från barnets bästa. Samtidigt ska den främja jämställdheten och ge föräldrar möjligheter att förena


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU1 2005/06:SfU1 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Sf385 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 78 kB)

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund och sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 4 Integrationspolitik och kampen mot utanförskapet 4 Sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 6 Bryt utanförskapet 11 Egenmakt och arbete den liberala vägen till integration 11 Utanförskapets


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 244 kB)

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Sammanfattning För att Stockholmsregionen ska fungera som Sveriges tillväxtmotor krävs en förändring av den nationella politiken. Folkpartiet vill ha en modern storstadspolitik som präglas av ökad företagsamhet, tätare internationella kontakter och öppenhet för människor, investeringar, idéer och kulturella impulser. Stockholmsregionens


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU17 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SkU21 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 59 avslag

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 209 kB)

Motion 2005/06:MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Denna motion beskriver Kristdemokraternas budgetförslag inom utgiftsområde 20, som omfattar politikområdet Miljöpolitik och delar av politikområdet Forskningspolitik. Kristdemokraterna anser att miljöpolitiken måste präglas av en helhetssyn, där människan ingår i ett nära samspel med naturen utan att förbruka


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU1 2005/06:MJU10 2005/06:MJU12 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 521 kB)

Motion 2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till uthållig användning av åkermarken för livsmedelsproduktion med hög kvalitet eller annan användning som enkelt kan ställas om till livsmedelsproduktion, exempelvis energigrödor. En förutsättning för att jordbruket skall finnas kvar som basnäring i hela landet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:MJU11 2005/06:MJU13 2005/06:MJU2 2005/06:MJU20 2005/06:MJU3 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 317 kB)

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att via ägardirektiv ålägga Vattenfall AB att bygga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ålägga regleringsföretagen att anlägga


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU27 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5 4.1 Bakgrund 5 4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5 4.3 Självständighet och gemenskap 6 4.4 Ideella sektorn 6 5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7 6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:KU9 2005/06:SoU12 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna sätter precis som de flesta svenskar stort värde på välfärden i det svenska samhället. Den prioriteringen delas av den socialdemokratiska regeringen i retoriken, men inte i praktisk handling. De senaste tio åren av socialdemokratiskt styre har inneburit ökande skillnader mellan människor,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:FiU3 2005/06:KU26 2005/06:SoU17 2005/06:SoU21 2005/06:UbU1 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 173 kB)

Motion 2005/06:Bo338 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringens bostadspolitik har misslyckats. I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2005 fortsätter antalet kommuner som rapporterar bostadsbrist i kommunen som helhet att öka, för att i år uppgå till 111. Därutöver uppvisar 56 kommuner bostadsbrist i centralorten. Sammantaget blir


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU1 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:Bo338 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 184 kB)

Motion 2005/06:Bo337 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att boendeintegration skall underlättas genom att bostadspolitiken inriktas mot att skapa likvärdiga förutsättningar för byggande och ägande av bostäder i alla olika upplåtelseformer och storlekar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo337 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:Bo336 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 En bostadspolitik för eget ägande 3 3 Bostadspolitik, familjebildning och barnafödande 4 4 Större valfrihet i boendet 5 5 Rätten till enskilt ägande måste återupprättas 5 6 Fler bör ges praktiska möjligheter att äga sin bostad 6 7 Goda internationella exempel 7


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo336 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 144 kB)

Motion 2005/06:Bo333 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att främja långsiktiga hänsyn i planering, byggande och förvaltning av bostäder och bostadsområden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kooperativ hyresrätt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo333 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:Bo328 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en bostadsvaneundersökning. Motivering Dagens bostadsbyggande sker med tvåsamhet som norm och tar sin utgångspunkt i hushåll med två löner. Kvinnor har som regel en betydligt svagare och mer utsatt ekonomisk


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo328 av Gudrun Schyman (-) (doc, 42 kB)