Dokument & lagar (240 träffar)

Proposition 2009/10:67

Regeringens proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten vårdgaranti, fast Prop. vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning 2009/10:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:67 (pdf, 826 kB)

Proposition 2009/10:63

Regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya Prop. bestämmelser i EG:s tullagstiftning 2009/10:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU31
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:63 (pdf, 1008 kB)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)

Skrivelse 2009/10:8

Regeringens skrivelse 2009/10:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2009/10:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2009/10:SkU8

Skrivelse 2009/10:8 (pdf, 116 kB)

Proposition 2009/10:39

Regeringens proposition 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med Prop. uttagsbeskattning, m.m. 2009/10:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2009/10:SkU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:39 (pdf, 489 kB)

Proposition 2009/10:33

Regeringens proposition 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att systemet med kommunal


Utskottsberedning: 2009/10:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:33 (pdf, 884 kB)

Proposition 2009/10:24

Regeringens proposition 2009/10:24 Beskattning av andelsbyten vid utflyttning Prop. 2009/10:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser om att en


Utskottsberedning: 2009/10:SkU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:24 (pdf, 311 kB)

Proposition 2009/10:9

Regeringens proposition 2009/10:9 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och Prop. tomträtter genom vissa slag av delning 2009/10:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:9 (pdf, 251 kB)

Proposition 2009/10:25

Regeringens proposition 2009/10:25 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop. med Nederländska Antillerna 2009/10:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SkU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:25 (pdf, 385 kB)

Proposition 2009/10:12

Regeringens proposition 2009/10:12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån Prop. och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån 2009/10:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:12 (pdf, 379 kB)

Proposition 2009/10:19

Regeringens proposition 2009/10:19 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella Prop. skatteavtal med Caymanöarna 2009/10:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2009/10:19 (pdf, 455 kB)

Proposition 2009/10:26

Regeringens proposition 2009/10:26 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop. med Aruba 2009/10:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:26 (pdf, 384 kB)

Proposition 2009/10:17

Regeringens proposition 2009/10:17 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Prop. 2009/10:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:17 (pdf, 1194 kB)

Proposition 2009/10:15

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Regeringens proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för Prop. tjänster, återbetalning till utländska företagare och 2009/10:15 periodisk sammanställning Regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:15 (pdf, 1417 kB)

Proposition 2009/10:57

Regeringens proposition 2009/10:57 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd Prop. enligt socialtjänstlagen 2009/10:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2009 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:57 (pdf, 286 kB)

Proposition 2009/10:47

Regeringens proposition 2009/10:47 Ändringar i reglerna om beskattning av Prop. underskottsföretag 2009/10:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:47 (pdf, 261 kB)

Proposition 2009/10:88

Regeringens proposition 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom Prop. hälso- och sjukvården och tandvården 2009/10:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 2009 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:88 (pdf, 368 kB)

Proposition 2009/10:83

Regeringens proposition 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården Prop. 2009/10:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att en ny


Utskottsberedning: 2009/10:SoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:83 (pdf, 514 kB)

Proposition 2009/10:245

Regeringens proposition 2009/10:245 Folkbokföring av personer med anknytning till Prop. internationella organ 2009/10:245 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2010/11:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:245 (pdf, 285 kB)

Proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag


Utskottsberedning: 2010/11:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:232 (pdf, 702 kB)