Dokument & lagar (342 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:3. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Proposition 2008/09:182 Fråga om justering Förslag

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Öppet seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod. Samarrangemag med Statens medicinsk etiska råd SMER. Program, lista på inbjudna och exempel på inbjudan bifogas, samt deltagarlista SMER.

2009-10-22 09:30:00

Proposition 2009/10:42

Regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2009/10:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att dämpa sysselsättningsfallet och minska


Utskottsberedning: 2009/10:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:42 (pdf, 379 kB)

Proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom Prop. handelsbolagssektorn 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:36 (pdf, 1076 kB)

Proposition 2009/10:29

Regeringens proposition 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Prop. 2009/10:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att ytterligare stärka pensionärernas disponibla


Utskottsberedning: 2009/10:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:29 (pdf, 338 kB)

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 13 oktober. 3. Fortsatt behandling av skrivelse 2008/09:125 Redovisning av fördelning av medel

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:2. 2. Skatteverket och Tullverket lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen Generaldirektör Mats

2009-10-20 11:00:00

Proposition 2009/10:39

Regeringens proposition 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med Prop. uttagsbeskattning, m.m. 2009/10:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2009/10:SkU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:39 (pdf, 489 kB)

Proposition 2009/10:33

Regeringens proposition 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att systemet med kommunal


Utskottsberedning: 2009/10:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:33 (pdf, 884 kB)

Proposition 2009/10:24

Regeringens proposition 2009/10:24 Beskattning av andelsbyten vid utflyttning Prop. 2009/10:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser om att en


Utskottsberedning: 2009/10:SkU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:24 (pdf, 311 kB)

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 1 oktober. 3. Behandling av proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. jämte motioner.

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:1. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Reviderad ärende- och sammanträdesplan föredr. Wallin 4. Skattefrågorna i budgetpropositionen för

2009-10-13 11:00:00

Proposition 2009/10:17

Regeringens proposition 2009/10:17 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Prop. 2009/10:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:17 (pdf, 1194 kB)

Proposition 2009/10:15

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Regeringens proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för Prop. tjänster, återbetalning till utländska företagare och 2009/10:15 periodisk sammanställning Regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:15 (pdf, 1417 kB)

Proposition 2009/10:11

Regeringens proposition 2009/10:11 Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor Prop. mellan bostaden och arbetsplatsen 2009/10:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SkU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:11 (pdf, 164 kB)

Proposition 2009/10:26

Regeringens proposition 2009/10:26 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop. med Aruba 2009/10:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:26 (pdf, 384 kB)

Proposition 2009/10:25

Regeringens proposition 2009/10:25 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop. med Nederländska Antillerna 2009/10:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SkU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:25 (pdf, 385 kB)

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet. Se bifogat PM med bilagor. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3.

2009-10-01 09:30:00

Proposition 2009/10:19

Regeringens proposition 2009/10:19 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella Prop. skatteavtal med Caymanöarna 2009/10:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2009/10:19 (pdf, 455 kB)

Proposition 2009/10:12

Regeringens proposition 2009/10:12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån Prop. och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån 2009/10:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:12 (pdf, 379 kB)