Dokument & lagar (208 träffar)

Proposition 2015/16:71

Regeringens proposition 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Prop. 2015/16:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Åsa Regnér Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om bidrag för glasögon


Utskottsberedning: 2015/16:SoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:71 (pdf, 290 kB)

Skrivelse 2015/16:70

Regeringens skrivelse 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning Skr. i försvarsunderrättelseverksamhet 2015/16:70 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör


Utskottsberedning: 2015/16:FöU5 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:70 (pdf, 177 kB)

Skrivelse 2015/16:86

Regeringens skrivelse 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-narkotika-Skr. dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 2015/16:86 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2016 Ylva Johansson Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2015/16:SoU8 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2015/16:86 (pdf, 562 kB)

Proposition 2015/16:82

Regeringens proposition 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet Prop. genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv 2015/16:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:SoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:82 (pdf, 1068 kB)

Skrivelse 2015/16:53

Regeringens skrivelse 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Skr. 2015/16:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2015/16:SoU9 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:53 (pdf, 1569 kB)

Proposition 2015/16:116

Regeringens proposition 2015/16:116 Det omarbetade direktivet Prop. om elektromagnetisk kompatibilitet 2015/16:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:116 (pdf, 496 kB)

Proposition 2015/16:94

Regeringens proposition 2015/16:94 Genomförande av det omarbetade direktivet om Prop. explosiva varor 2015/16:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar förslag


Utskottsberedning: 2015/16:FöU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:94 (pdf, 1205 kB)

Skrivelse 2015/16:88

Regeringens skrivelse 2015/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas Skr. krisberedskapsarbete 2015/16:88 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat om


Utskottsberedning: 2015/16:FöU13 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:88 (pdf, 803 kB)

Proposition 2015/16:143

Läkemedel för särskilda behov Regeringens proposition 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov Prop. 2015/16:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa


Utskottsberedning: 2015/16:SoU15
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2015/16:143 (pdf, 1043 kB)

Proposition 2015/16:136

Regeringens proposition 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Prop. 2015/16:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfvén Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I 4 kap. 1 socialtjänstlagen 2001:453 regleras individens


Utskottsberedning: 2015/16:SoU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:136 (pdf, 316 kB)

Proposition 2015/16:139

Regeringens proposition 2015/16:139 Patientrörlighet inom EES vissa Prop. kompletterande förslag 2015/16:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Denna proposition innehåller förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SoU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:139 (pdf, 633 kB)

Proposition 2015/16:138

Regeringens proposition 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och Prop. sjukvården 2015/16:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SoU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:138 (pdf, 231 kB)

Proposition 2015/16:137

Regeringens proposition 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i Prop. narkolepsi efter pandemivaccinering 2015/16:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna


Utskottsberedning: 2015/16:SoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:137 (pdf, 591 kB)

Proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:153 (pdf, 176 kB)

Proposition 2015/16:126

Regeringens proposition 2015/16:126 Återställande av bestämmelse i lagen om Prop. signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2015/16:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:FöU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:126 (pdf, 223 kB)

Proposition 2015/16:8

Regeringens proposition 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens Prop. ansvarsnämnd 2015/16:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelser


Utskottsberedning: 2015/16:SoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:8 (pdf, 191 kB)

Proposition 2015/16:97

Regeringens proposition 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel Prop. 2015/16:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om ändring i lagen 1996:1156


Utskottsberedning: 2015/16:SoU13
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:97 (pdf, 407 kB)

Skrivelse 2015/16:50

Regeringens skrivelse 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning Skr. av SOS Alarm 2015/16:50 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat om regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU4 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:50 (pdf, 2469 kB)

Proposition 2015/16:43

Regeringens proposition 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och Prop. unga 2015/16:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny placeringsform


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2015/16:43 (pdf, 1038 kB)

Proposition 2015/16:163

Regeringens proposition 2015/16:163 Elsäkerhet Prop. 2015/16:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en elsäkerhetslag där nya bestämmelser om elinstallationsarbete


Utskottsberedning: 2015/16:FöU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:163 (pdf, 487 kB)