Dokument & lagar (203 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Uppvaktning av Pensionärernas Riksorganisation PRO angående budgetpropositionen. 3. Behandling av proposition 2006/07:9 Några

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare Bettina Kashefi och Johanna Möllerberg, Socialdepartementet informerar inför EPSCO-rådets möte den 30 november-1

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Generaldirektör Janna Valik informerar om verksamheten vid Migrationsverket. 3. Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om avveckling av försäkringsdelegationerna med representanter från: Försäkringskassan Socialdepartementet Ideella Föreningen

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Beslut om arbetsordning m.m. jämför bifogat utdrag ur protokoll 2002/03:2 3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Anmälan av val till utskottet 2. Sammanträdets öppnande 3. Upprop 4. Val av ordförande 5. Val av vice ordförande 6. Tid för nästa sammanträde, tisdagen

2006-10-10 14:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2006/07:7 och 2006/07:8 2. Justering av förslag till betänkande2006/07:MJU3 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning föredragande

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Information från Livsmedelsverkets generaldirektör 2. Kl. 11.30 Information från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet angående den planerade

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:5 2. Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård

2006-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Information från ansvarigt lantbruksråd för fiskefrågor vid svenska representationen i Bryssel 2. Justering av protokoll 2006/07:4 3. Fortsatt behandling

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 volym 1 såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten

2006-11-09 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Lantbrukarnas riksförbund 2. Justering av protokollen 2006/07:2 och 2006/07:3 3. Övriga frågor Bilagor Protokollen 2006/07:2

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Jordbruksverket informerar utskottet om: Smittskyddsläget, särskilt fågelinfluensan och beredskapen för den Hur Jordbruksverket arbetar med

2006-10-24 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2006/07:1 2. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering föredragande Holst och utredare Åström/ 3. Information inför

2006-10-19 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information av generaldirektör Göran Enander, Skogsstyrelsen kl. 10.00 2. Information av Maria Albin, Svenska läkaresällskape Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information GU- 3. Justering av yttrande till FiU, prop. 2006/07:1, Volym 1, vad gäller ramar för utgiftsområdena m.m. yttr.

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information av vice riksbankschef Irma Rosenberg, kl. 10.00 2. EU-information av departementssekreterare John Pettersson, Näri Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2006-11-09 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Behandling av proposition 2006/07:1, Volym 1, vad gäller ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Bo Bylund, AMS kl. 10.00 Information av generaldirektör Kjell Jansson, SCB kl. 10.30 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2006-10-26 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet kl. 11.00 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medli Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2006-10-24 11:00:00