Dokument & lagar (193 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 28 februari 2008.

2008-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information, statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslirådet Tim Brooks, departementssekreteraren Moa Lagercrantz och politiskt Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Intern utfrågning med Cecilia Hermansson och Jörgen Appelgren Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson och

2008-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering FiU12 Beslut och justering av Förslag

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Miniseminarium Lena Nekby, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, om forskning på området diskriminering på arbets Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Offentlig utfrågning om organiserad brottslighet Program och deltagarförteckning bifogas. Anm. Underlag inför utfrågningen

2008-02-19 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Val av vice ordförande 3. Intern utfrågning om den statliga styrningen Sten Heckscher, regeringsråd och särskild utredare,

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Miniseminarium Åsa Sohlman, Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning, presenterar slutbetänkandet Nya förutsättningar fö Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen saksamråd Fråga om att påkalla överläggningar med regeringen angående a Rambeslut om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism

2008-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. justering Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt

2008-01-31 10:00:00

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR9

Uppföljning av Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-14-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR9 Förord Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering av en särskild arbetsgrupp uppföljningsgruppenGruppen består

2008-01-30

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR9 (pdf, 757 kB)

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 17 och den 22 januari 2008. 2. Hemlig teleavlyssning, m.m. Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:34

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering FiU12 Föredragning och behandling

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 5-38 Information om domen i det s.k. Laval-målet professor emeritus Tore Sigeman, Uppsala universitet och kommentarer av företrädare för Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-01-24 13:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning m.m. Behandling av regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08: Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08: Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Genomgång av aktuellt utvecklingsarbete om statlig styrning

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 december 2007. 2. Subsidiaritetskontroll beslut Fråga om subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag

2008-01-17 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 12:30 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Information från finansministern Bilagor EU- dokument hör ej ihop med finansministerns information Slutsatser från det Portugisiska ordförandeskapet Det Slovenska

2008-01-15 12:30:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för budgetåret 2008 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2007/08:FiU10 Statsbudget

2007-12-20

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Finansutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för budgetåret 2008 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2007/08:FiU10 Statsbudget

2007-12-19 08:45:00