Dokument & lagar (76 träffar)

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektören Anders Lindström och utredningschefen Katarina Novák, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information NM- 3. Justering av protokoll 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde meddelas senare

2004-03-11 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av riksrevisorn Eva Lindström, Riksrevisionen, med medarbetarna Hans Folkesson, Jan Johannesson och Jan Vikström. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2004-03-09 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista Ta det goda med det onda i arbetslivet Ett seminarium med medverkan av forskare från Arbetslivsinstitutet ALI Kaffepaus ca kl. 10.00 Inledning Lars Magnusson,

2004-03-04 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information NM- 3. Justering av bet. 2003/04:AU3 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. EMD- 4. Justering

2004-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreteraren Jan Grönlund, Näringsdepartementet, med medarbetare Information av företrädare för Arbetslöshet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2004-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:11 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Godkännande av reviderad arbetsordning GU- 3. Mottagande av motionsyrkande, 2003/04:K362 yrkande 5, från konstitutionsutskottet

2004-02-12 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:10 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av Riksrevisionen, riksrevisorn Eva Lindström, avdelningschefen Hans Folkesson och avdelningschefen Anders Hjertstrand Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2003-11-27 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista Uppvaktning av Svenskt Näringsliv, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om genomförandet av EG:s arbetstidsdirektiv 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2003-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:8 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2003/04:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv EK-AN- och EMD- 4. Justering

2003-11-20 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista Information om utredningar: 1 Inte bara Samhall, SOU 2003:56 Jan Rydh 2 ArbetsKraft, SOU 2003:95 Sonja Fransson 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2003-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:6 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreteraren Jan Grönlund, Näringsdepartementet, med medarbetare Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av protokoll 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde tisdagen den 18 november

2003-11-13 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2003/04:AU2 Jämställdhetspolitik AN- 4. Behandling av proposition 2003/04:1, utgiftsområde

2003-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:4 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista Information av statssekreteraren Lise Bergh, Justitiedepartementet, med anledning av skr. 2002/03:140 Jämt och ständigt 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Föredragning

2003-10-30 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:3 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista Information av generaldirektören Anders L Johansson, AMS 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Justering AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

2003-10-23 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:2 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av proposition 2003/04:1, Volym 1, vad gäller ramar för utgiftsområde 13 Arbetsmarknad och 14

2003-10-16 09:15:00

Utskottsmöte 2003/04:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2003/04:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Statssekreteraren Jan Grönlund åtföljd av departementssekreterarna Tim Brooks och Sofia Grundström informerar om nationella handlingsp Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2003-09-24 10:00:00