Dokument & lagar (214 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektören Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar

2011-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-03-03 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Kl 09:00-11:00 Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Stefan Ingves, riksbankschef Kl 11.15 FiU:s sessionssal 2. Intern utfrågning

2011-03-03 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektören Claes Stråth, Medlingsinstitutet, om årsrapporten, Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2011-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om penningpolitiken Jan Häggström, chefsekonom Handelsbanken Lena Hagman, chefsekonom Almega Kl 10:00 Förstakammarsalen 2. Öppen utfrågning

2011-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Ändring i lagen om Sveriges riksbank FiU16 Justering Framst. 2010/11:RB6 Föredragande: EJ 3. Statlig förvaltning FiU28 Justering Motioner

2011-02-17 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3. Justering av bet. 2010/11:AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med nationell handlingsplan 20102015

2011-02-17 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsministern Peter Norman 2. Anmälningar 3. EU-förslag om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3. Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 RO om svensk ståndpunkt gällande rådsslutsatser

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Öppen utfrågning om Långtidsutredningen 2011: Reformer för en bättre arbetsmarknad Docent Oscar Nordström Skans Bilagor 1. Delats tidigare: långtidsutredningen

2011-02-10 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-02-10 kl. 09:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om allmänna EU-frågor 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar

2011-02-10 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens styrelses framställning om statens betalningar FiU22 Justering Framst. 2010/11:RRS5 Föredragande: LW 3. Kommunala frågor FiU30

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3. Justering av yttrande till UU över Kommissionens arbetsprogram för 2011 yttr. 2010/11:AU2y

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Tisdag 8 februari kl 11:00 Bilagor OH- bilder Anders

2011-02-03 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av professor Nils Gottfries, Uppsala universitet, om bilaga 5 till Långtidsutredningen, Fungerar den svenska lönebildni Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2011-02-03 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information av Riksbankens presidium Ordf. Johan Gernandt och vice ordf. Leif Pagrotsky 2. Anmälningar 3. En reformerad budgetlag FiU2y Justering Prop. 2010/11:40

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3. Behandling av skrivelse 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med nationell handlingsplan

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information med anledning av proposition 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska

2011-01-27 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Kommunala frågor FiU30 Beredning Motioner Föredragande: ACT 3. EUMOT-utredningen remiss Beredning Rapporter: Riksdagens arbete med EU-frågor

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av riksrevisor Gudrun Antemar, Riksrevisionen, Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen RiR 2011:1 kl. 11.00 2. Kanslimeddelanden GU-

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utlåtande över grönbok om e-upphandling FiU19 Justering Grönbok KOM2010 571 Föredragande: CH 3. Riksrevisionens styrelses framställning om statens

2011-01-20 10:30:00