Dokument & lagar (214 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet EMD- 3. Behandling av proposition 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av

2011-01-20 10:00:00

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR5

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 20052010 Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-13-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2010/11:RFR5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.3

2011-01-01

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR5 (pdf, 2316 kB)

Utskottsmöte 2010/11

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11: Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11: Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista EU-handlingar Två ärenden för subsidiaritetsprövning: KOM 2010 775 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar

2010-12-28

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Statsbudget för 2011 FiU10 Justering Föredragande DÅF 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Torsdag 20 januari kl. 10:30

2010-12-21

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Godkännande av ett utökat åtagande under IMFs modifierade nya lånearrangemang NAB FiU17 Justering Framst. 2009/10:RB7 Föredragande: PE 3. Statsbudget

2010-12-16 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Godkännande av ett utökat åtagande under IMFs modifierade nya lånearrangemang

2010-12-14 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: PE 3. Utgiftsområde 25, Allmänna

2010-12-09 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Justering av bet. 2010/11:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv GU- EMD- CM- och LB- 3. EU-information från kansliet

2010-12-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. En ny försäkringsrörelselag FiU8 Justering Prop. 2009/10:246 Föredragande: EJ 2. Överläggningar om EU:s långtidsbudget EU-minister Birgitta Ohlsson 3. Återrapport

2010-12-02 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Riksbanken, vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak kl. 10.00 2. Överläggning om EU-kommissionens initiativ kl.10.30 ca En agenda för ny

2010-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggning om vissa EU-ärenden Överläggning med Finansmarknadsminister Peter Norman om direktivförslag om: A insättningsgarantisystem, B investerarskydd, C

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Fråga om utskottsinitiativ beträffande yrkesfiskares a-kassa m.m. AU2 GU- 2. Justering av bet. 2010/11:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Justering Prop. 2010/11:1 Föredragande: CH, HH, KS, AT 3. Hösttilläggsbudget för 2010 FiU11

2010-11-25 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. EU-överläggning med regeringen, Arbetsmarknads- departementet, statssekreteraren Bettina Kashefi, och EU-information kl. 10.00 2. EU-överläggning med regeringen,

2010-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor m.m. Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp FiU18 Justering Prop. 2010/11:23

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ESF kl. 11.00 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009 FiU6 Justering Skriv. 2009/10:130 Föredragande: PE 3. Riksrevisorernas årliga rapport FiU12 Justering

2010-11-18 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Konjunkturinstitutet KI kl. 10.00 2. Information av Statistiska Centralbyrån SCB kl. 10.30 ca 3. Kanslimeddelanden GU- 4. Behandling av

2010-11-18 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem FiU14 Justering KOM2010 370 Föredragande: EJ 3. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och integrations- minister Erik Ullenhag informerar om EU-frågor kl. 11.00-12.00 2. Kanslimeddelanden GU- 3. Justering

2010-11-16 11:00:00