Dokument & lagar (103 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Subsidiaritetsprövning, elektromagnetiska fält, förlängning av 2004 års direktiv Föredragning och ev. beslut KOM2012 15 Föredragande: EMD 2. Arbetsrätt AU9 Föredragning

2012-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Arbetsmiljö AU5 Justering Motioner om arbetsmiljö Föredragande: EMD 2. Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 AU6 Föredragning Skr. 2011/12:3 och motioner

2012-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Kanslimeddelanden 3 EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar 5. Justering av protokoll 6. Inkomna skrivelser

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-01-26 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kommissionens arbetsprogram 2012 AU3y Justering KOM2011 777 Vol. I och II Föredragande: LD 2. Kanslimeddelanden 3 EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar

2012-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, rådsslutsatser om sysselsättningsriktlinjer för 2012 Statsrådet Hillevi Engström 2. EU-information från regeringen Det danska ordförandeskapet

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-01-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Barnfattigdom AU2y Justering SoU-motioner om barnfattigdom Föredragande: LF 2. Arbetsmiljö AU5 Föredragning Motioner om arbetsmiljö Föredragande: EMD 3. Kommissionens

2012-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2011-12-20 kl. 08:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-20 08:30 kl. 08:30 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, EU-förslag om ny EGF-förordning Globaliseringsfonden KOM2011 608 Statsrådet Hillevi Engström 2. Överläggning, EU-förslag om förordning om PSCI Social

2011-12-20 08:30:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kanslimeddelanden 2. Subsidiaritetsprövning, nytt direktiv om utrustning m.m. i explosionsfarliga omgivningar s.k. ATEX-direktivet Föredragning, ev. beslut KOM2011

2011-12-15 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Barnfattigdom AU2y Föredragning SoU-motioner från allmänna motionstiden Föredragande: LF 3. Kanslimeddelanden 4. EU-information

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kanslimeddelanden 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: EMD och LD 3. Barnfattigdom Fråga

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-11-29 kl. 12:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-11-29 12:00 kl. 12:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, rådsslutsatser om europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare KOM2011 455 Statsrådet Erik Ullenhag 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information

2011-11-29 12:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från Konjunkturinstitutet 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar 5. Justering av protokoll 6. Inkomna

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Subsidiaritetsprövning, ny ESF-förordning Socialfonden Beslut KOM2011 607 Föredragande: EMD 2. Subsidiaritetsprövning, ny EGF-förordning Globaliseringsfonden

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: LF 2. S ubsidiaritetsprövning, ny ESF-förordning

2011-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Överläggning, sysselsättningsriktlinjerna i Europa 2020-strategin Statssekreterare Bettina Kashefi 2. Information från Riksbanken Förste vice riksbankschefen

2011-11-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Beredning Prop. 2011/12:1 UO13 och motioner Föredragande: LF 2 EU-förslag om ny ESF-förordning Subsidiaritetsprövning

2011-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Ramar för utgiftsområdena 13 och 14 AU1y Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: LD 2. Höständringsbudgeten Justering protokollsutdrag Prop.

2011-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Överläggning om rådsslutsatser om uppföljning av Pekingplattformen Statsrådet Nyamko Sabuni 2. Information från regeringen om jämställdhetsfrågor hösten

2011-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Överläggning om en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare KOM2011 455 Statsrådet Erik Ullenhag 2. Information från regeringen a Nationella

2011-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist med medarbetare 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information från kansliet

2011-09-27 11:00:00