Dokument & lagar (214 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten Överläggning med regeringen Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag SfU10 Justering Prop. 2015/16:65 och motioner Föredragande: MN 3. Mottagande av motion Mot. 2015/16:2284 av Larry Söder

2016-01-28 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. MJU8 Behandling Prop. 2015/16:35 och motioner Föredragande: MH 3. Skogspolitik MJU10 Behandling Motioner

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Regional anpassning av arbetsmarknads- utbildningen RiR 2015:22 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg m.fl. 2. Integration AU6 Beredning Skr. 2015/16:58

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av LRF trädgård 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionenen rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. MJU7 Behandling Skrivelse 2015/16:45

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket och chefen för Gränspolissektionen Patrik Engström 3. Återrapportering Möte

2016-01-21 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Naturskyddsföreningen 2. Naturvård och områdesskydd MJU6 Behandling Motioner Föredragande: CM 3. Inkomna skrivelser Föredragande: BW 4. Övriga frågor

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation Ordföranden Harald Petersson 2. Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända AU4 Justering Prop. 2015/16:54 och

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 MJU2y Justering KOM 2015 610 Föredragande: CR 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Inspektionen för arbetslöshets- försäkringen Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren 2. Kommissionens arbetsprogram AU2y Justering KOM2015 610 Föredragande:

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-14 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag SfU10 Beredning och fråga om att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig Prop. 2015/16:65 och motioner Föredragande:

2016-01-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2016-01-14 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Medlingsinstitutet Generaldirektör Carina Gunnarsson 2. Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända AU4 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:54 och motioner

2016-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-kommissionens förslag om fastställande för 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg i vissa

2015-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning SfU9 Justering Skr. 2015/16:37 och motioner Föredragande: LH 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MH och JS 3. Fråga

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, socialpolitik Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3. Social styrning för ett inkluderande

2015-12-03 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: CM och CR 2. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 14 och motioner Föredragande: BL och MB 2. Ett gemensamt ansvar för mottagande

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg och revisor Jenny Lee presenterar granskningsrapporten RiR 2015:19 Rehabiliteringsgarantin

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande om fullföljande i vissa delar av riksdagens år 2013 beslutade rovdjurspolitik. Fortsatt beredning Information

2015-12-01 11:00:00