Dokument & lagar (214 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:MJU201511281000 Lördag 2015-11-28 kl. 10:00

Planerat sammanträde Miljö- och jordbruksutskottet Datum och tid: Lördag 2015-11-28 kl. 10:00 Plats: RÖ7-

2015-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-11-26 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. Direktiv om villkoren för

2015-11-26 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. J uste ring av protokoll 2. Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Justering Prop. 2015/16:38 och motioner Föredragande: LR 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Prop. 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Vik. generaldirektör Jenny Kärrholm m.fl. informerar om inspektionens rapport 2015:10 Effekter

2015-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-24 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande om fullföljande i vissa delar av riksdagens år 2013 beslutade rovdjurspolitik.

2015-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: LH 3. Utgiftsområde 8 Migration

2015-11-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Beredning Prop. 2015/16:38 och motioner Föredragande: LR 3. Inkomna EU-dokument m.m. Föredragande:

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 5-38 1.Dialogen mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå m.m. Information från EU-kommissionen Vice ordförande Valdis Dombrovskis, ansvarig för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Svenska Samernas Riksförbund, SSR 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande:

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd 16-17 november 2015 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Ändringar i lagen om

2015-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet SfU7 Justering Prop. 2014/15:145 och motioner Föredragande: MN 3. Det kommunala vårdnadsbidraget

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Aktuella jämställdhetsfrågor Information från regeringen Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet 2. Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektör Mikael Sjöberg

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. EU-frågor på migrationsområdet

2015-11-05 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel MJU4 Beredning Prop. 2015/16:32 Föredragande: BW 2. Övriga frågor 3. Nästa

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Föredragande: TP

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En mer jämställd föräldrapenning SfU5 Justering Prop. 2014/15:124 och motioner Föredragande: MN 3. En jämnare och mer aktuell utveckling av

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag till Rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheter enligt genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden Överläggning med regeringen Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Rådsslutsatser

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-10-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ramar för utgiftsområdena 8, 10-12 och beräkning av inkomsterna socialavgifter SfU1y Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: JIL,

2015-10-22 10:30:00