Dokument & lagar (81 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Naturvårdsverket Naturvårdsverkets generaldirektör informerar om aktuella frågor. 2. Justering av protokoll 3. Landsbygdspolitik MJU9 Justering Motioner

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-11 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-11 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Inform ation inför Jordbruks- och fiskeråd 15 februari 2016 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Information om avgående luxemburgskt

2016-02-11 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Riksrevisionen med anledning av rapporten Gruvavfall Ekonomiska risker för staten 2. Justering av protokol l 3. Utskottets arbetsplan Föredragande:

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. MJU8 Behandling Prop. 2015/16:35 och motioner Föredragande: MH 3. Skogspolitik MJU10 Behandling Motioner

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av LRF trädgård 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionenen rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. MJU7 Behandling Skrivelse 2015/16:45

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Naturskyddsföreningen 2. Naturvård och områdesskydd MJU6 Behandling Motioner Föredragande: CM 3. Inkomna skrivelser Föredragande: BW 4. Övriga frågor

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 MJU2y Justering KOM 2015 610 Föredragande: CR 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-kommissionens förslag om fastställande för 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg i vissa

2015-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MH och JS 3. Fråga

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: CM och CR 2. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande

2015-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande om fullföljande i vissa delar av riksdagens år 2013 beslutade rovdjurspolitik. Fortsatt beredning Information

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:MJU201511281000 Lördag 2015-11-28 kl. 10:00

Planerat sammanträde Miljö- och jordbruksutskottet Datum och tid: Lördag 2015-11-28 kl. 10:00 Plats: RÖ7-

2015-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. J uste ring av protokoll 2. Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Justering Prop. 2015/16:38 och motioner Föredragande: LR 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-24 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Fråga om utskottsinitiativ Ett eventuellt tillkännagivande om fullföljande i vissa delar av riksdagens år 2013 beslutade rovdjurspolitik.

2015-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Beredning Prop. 2015/16:38 och motioner Föredragande: LR 3. Inkomna EU-dokument m.m. Föredragande:

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Svenska Samernas Riksförbund, SSR 2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande:

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd 16-17 november 2015 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Ändringar i lagen om

2015-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel MJU4 Beredning Prop. 2015/16:32 Föredragande: BW 2. Övriga frågor 3. Nästa

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag till Rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheter enligt genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-22 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar Överläggning KOM2015 337

2015-10-22 08:00:00