Dokument & lagar (843 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från kammarkansliet om riksdagens hantering av EU-frågor 2. Kanslimeddelanden GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU10 Nya regler om rätt till

2008-06-03 11:00:00

Motion 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter s61011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av propositionerna 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag och 2007/08:151 Ny

2008-05-22 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av särskilde utredaren Sören Öman åtföljd av revisionsdirektören Dan Ljungberg och departementssekreteraren Jenny Oretun o Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2008-05-20 11:00:00

Motion 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete s61010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A16 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:A13 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A13 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag. Regeringens förslag Regeringen föreslog i proposition 2007/08:91


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A13 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:A15 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A15 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete v077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A15 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37 OBS f.d. BoU:s sessionssal Information av Riksrevisor Karin Lindell, Riksrevisionen om 1. framställningen angående lönebidrag till Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS f.d. BoU:s sessionssal Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU6 En effektivare arbetslöshetsförsäkring

2008-05-06 11:00:00

Motion 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag s61009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag. Motivering Vi socialdemokrater har i en tidigare motion klart och tydligt redovisat


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A14 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37 OBS f.d. BoU:s sessionssal Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2007/08:AU4 ILO:s konvention om ett ramverk för

2008-04-24 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37 OBS f.d. BoU:s sessionssal Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring,

2008-04-17 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37 f.d. BoU:s sessionssal Information av ordförande Eva Nordmark, SKTF, och andre vice ordförande Cecilia Fahlberg, Unionen, med anledn Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-04-10 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS f.d. BoU:s sessionssal Föredragningslista 1. EU-frågor a Överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om kommissionens meddelande om den socialpolitiska agendan

2008-04-01 11:00:00

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En trygg arbetslöshetsförsäkring underlättar en flexibel och dynamisk arbetsmarknad 2 Starka fackföreningar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. s61005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:72. Motivering I propositionen föreslås ändringar i bl.a. lagen 1974:371 om rättegången


Utskottsberedning: 2007/08:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund v med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. v049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen om ändring i lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister 3 kap. 6 andra och tredje


Utskottsberedning: 2007/08:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (v) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att DO, Homo, Jämo och HO bör sammanföras i en gemensam myndighetsorganisation,


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 61 kB)

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag 3 4 Bakgrund 3 5 Förslagens övergripande konsekvenser 4 6 Vänsterpartiets ställningstagande 5 6.1 En mer enhetlig


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 101 kB)

Motion 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden s61006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:62. Motivering Sverige har länge legat väl framme i arbetsmiljöarbetet. Genom åren har stora framsteg gjorts


Utskottsberedning: 2007/08:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 54 kB)