Dokument & lagar (399 träffar)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR9

Trafikutskottets offentliga utfrågning den 8 december 2011 om järnvägens vinterberedskap ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-28-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR9 Förord Flera års vintrar med mycket snö, sträng kyla och kraftiga snöoväder har utsatt landets resenärer och transportföretag för svåra påfrestningar.

2012-01-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR9 (pdf, 3728 kB)

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2011-12-20 kl. 08:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-20 08:30 kl. 08:30 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, EU-förslag om ny EGF-förordning Globaliseringsfonden KOM2011 608 Statsrådet Hillevi Engström 2. Överläggning, EU-förslag om förordning om PSCI Social

2011-12-20 08:30:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM Tisdagen den 20 december 2011 TID 08.3009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förslag till ny EGF-förordning Globaliseringsfonden Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1 och 2. Statsrådet Hillevi Engström, departementsrådet

2011-12-20

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kanslimeddelanden 2. Subsidiaritetsprövning, nytt direktiv om utrustning m.m. i explosionsfarliga omgivningar s.k. ATEX-direktivet Föredragning, ev. beslut KOM2011

2011-12-15 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM Torsdagen den 15 december 2011 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ordföranden informerade utskottet om att en inbjudan om en middag vid Arbetsmarknadsdepartementet den 14 februari 2012 kommer att skickas

2011-12-15

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-08 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmakten informerar om aktuella frågor Information ÖB Sverker Göranson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter

2011-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Barnfattigdom AU2y Föredragning SoU-motioner från allmänna motionstiden Föredragande: LF 3. Kanslimeddelanden 4. EU-information

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2011-12-08 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-08 09:00 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Utfrågning om vinterberedskapen inom järnvägen Bilagor 1. Program 2. Deltagare 3. Skrivelse från

2011-12-08 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-08 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om järnvägens vinterberedskap för person- och godstrafik Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag

2011-12-08

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-08 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information ÖB general Sverker Göranson och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendahl från Försvarsmakten informerade om aktuella frågor. Ledamöternas frågor besvarades.

2011-12-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM Torsdagen den 8 december 2011 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren och prognoschefen Tord Strannefors, båda från Arbetsförmedlingen,

2011-12-08

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2011-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-06 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd med medarbetare informerar inför rådsmöte den 12 december 2011 för EU:s transportministrar.

2011-12-06 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2011-12-06 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 12 december 2011 för EU:s transportministrar.

2011-12-06

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om FFI-programmet Företrädare för Trafikverket, VINNOVA, Energimyndigheten, AB Volvo, FKG och Bil Sweden informerar om samverkansprogrammet FFI Fordonsstrategisk

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kanslimeddelanden 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: EMD och LD 3. Barnfattigdom Fråga

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-frågor 4. Rapporter 5. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Ev. justering Prop. 2011/12:1

2011-12-01 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2011-12-01 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om FFI-programmet Torbjörn Biding, från Trafikverket, Joakim Tiséus, från Vinnova, Anders Lewald, från Energimyndigheten, Urban Wass, från AB Volvo, Tord Hermansson, från Volvo

2011-12-01

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-01 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde utskottet om att anmäla deltagande i Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen

2011-12-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM Torsdagen den 1 december 2011 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Utskottet påmindes om anmälan till besök på Riksrevisionen den 6 december. Utskottet informerades om att deltagare till utskottsresan till

2011-12-01

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-11-29 kl. 12:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-11-29 12:00 kl. 12:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, rådsslutsatser om europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare KOM2011 455 Statsrådet Erik Ullenhag 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information

2011-11-29 12:00:00