Dokument & lagar (81 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:31 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-04-17 11:30 kl. 11:30 Plats: RÖ 5-38 1. Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Föredragning Prop. 2011/12:115 och följdmotion Föredragande: EMD 2. Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning

2012-04-17 11:30:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM Tisdagen den 17 april 2012 TID 11.3012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling. 2 Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen:

2012-04-17

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-04-12 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, utstationeringspaketet KOM2012 130 och KOM2012 131 Statsrådet Hillevi Engström 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

2012-04-12 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM Torsdagen den 12 april 2012 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Hela protokollet inkl anteckning återfinnes i bilagan.

2012-04-12

Utskottsmöte 2011/12:29 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen: Kvinnor och miljö Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk m.fl.Utbildningsdepartementet

2012-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-03-29 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-03-29 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Sammanträde i BoU:s sessionssal 1. Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Justering Motioner om arbetslöshetsförsäkringen Föredragande: LD, LB 2. Kanslimeddelanden 3.

2012-03-29 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU8.

2012-03-29

Utskottsmöte 2011/12:27 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Sammanträde i BoU:s sessionssal 1. Information från Arbetsförmedlingen Upplysningar om myndighetens kontroll av arbetsgivares försäkringar m.m. Generaldirektören

2012-03-27 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren, chefen för avdelningen rehabilitering till arbete Henrietta

2012-03-27

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Vissa arbetsrättsliga frågor AU9 Bordlagt ärende justering Skr. 2011/12:16 och motioner Föredragande: EMD 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information från kansliet

2012-03-20 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM Tisdagen den 20 mars 2012 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa arbetsrättsliga frågor AU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:16 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU9.

2012-03-20

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Riksrevisionen DO och diskrimineringsfrågorna, RiR 2012:3 Riksrevisor Gudrun Antemar m.fl.Riksrevisionen 2. Vissa arbetsrättsliga frågor AU9

2012-03-15 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM Torsdagen den 15 mars 2012 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Gudrun Antemar, granskningsenhetschefen Charlotta Gustafsson och revisionsdirektören Ulf Andersson, samtliga från

2012-03-15

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från regeringen Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl.Arbetsmarknadsdepartementet 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar

2012-03-13 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM Tisdagen den 13 mars 2012 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Den nya suppleanten Ann-Louise Hansson presenterade sig och hälsades välkommen till utskottet. 1 Information från regeringen Statssekreteraren Bettina Kashefi, biträdd

2012-03-13

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-03-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Föredragning Motioner om arbetslöshetsförsäkringen Föredragande: LD, LB 2. Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar

2012-03-01 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM Torsdagen den 1 mars 2012 TID 10.0011.00 inklusive ajournering 10.3510.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Den nye ledamoten Andreas Carlson presenterade sig och hälsades välkommen till utskottet. 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Ärendet

2012-03-01

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-23 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 AU6 Justering Skr. 2011/12:3 och motioner Föredragande: LF 2. Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

2012-02-23 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM Torsdagen den 23 februari 2012 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 AU6 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:3 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2012-02-23

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Subsidiaritetsprövning, elektromagnetiska fält, förlängning av 2004 års direktiv Föredragning och ev. beslut KOM2012 15 Föredragande: EMD 2. Arbetsrätt AU9 Föredragning

2012-02-16 10:00:00