Dokument & lagar (81 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM Tisdagen den 29 november 2011 TID 12.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1. Statsrådet Erik Ullenhag,

2011-11-29

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från Konjunkturinstitutet 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar 5. Justering av protokoll 6. Inkomna

2011-11-24 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM Torsdagen den 24 november 2011 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Konjunkturinstitutet Information lämnades av prognoschefen Jesper Hansson och ekonomen Helena Kaplan, båda från Konjunkturinstitutet, om

2011-11-24

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Subsidiaritetsprövning, ny ESF-förordning Socialfonden Beslut KOM2011 607 Föredragande: EMD 2. Subsidiaritetsprövning, ny EGF-förordning Globaliseringsfonden

2011-11-22 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM Tisdagen den 22 november 2011 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 S ubsidiaritetsprövning, ny ESF-förordning Socialfonden Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets

2011-11-22

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: LF 2. S ubsidiaritetsprövning, ny ESF-förordning

2011-11-17 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM Torsdagen den 17 november 2011 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-11-17

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Överläggning, sysselsättningsriktlinjerna i Europa 2020-strategin Statssekreterare Bettina Kashefi 2. Information från Riksbanken Förste vice riksbankschefen

2011-11-10 09:30:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM Torsdagen den 10 november 2011 TID 9.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om Europa 2020-strategins genomförande Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1 och att tjänsteman från EU-nämndens kansli

2011-11-10

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Beredning Prop. 2011/12:1 UO13 och motioner Föredragande: LF 2 EU-förslag om ny ESF-förordning Subsidiaritetsprövning

2011-10-27 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM Torsdagen den 27 oktober 2011 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Utskottet behandlade propositionen och motionerna väckta under den allmänna motionstiden 2011/12 bet. 2011/12:AU1Ärendet

2011-10-27

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Ramar för utgiftsområdena 13 och 14 AU1y Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: LD 2. Höständringsbudgeten Justering protokollsutdrag Prop.

2011-10-25 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM Tisdagen den 25 oktober 2011 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ramar för utgiftsområdena 13 och 14 AU1y Utskottet fortsatte behandling av proposition 2011/12:1 ramar för utgiftsområdena 13 och 14, och motioner. Utskottet

2011-10-25

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Överläggning om rådsslutsatser om uppföljning av Pekingplattformen Statsrådet Nyamko Sabuni 2. Information från regeringen om jämställdhetsfrågor hösten

2011-10-18 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM Torsdagen den 18 oktober 2011 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om uppföljning av Pekingplattformen Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1. Statsrådet Nyamko Sabuni, biträdd av ämnesrådet

2011-10-18

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Överläggning om en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare KOM2011 455 Statsrådet Erik Ullenhag 2. Information från regeringen a Nationella

2011-10-13 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM Torsdagen den 13 oktober 2011 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1 och 3. Statsrådet Erik Ullenhag, biträdd

2011-10-13

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist med medarbetare 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information från kansliet

2011-09-27 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM Tisdagen den 27 september 2011 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, chefen för programenheten Gert Sternskog, chefen för avdelningen integration

2011-09-27

Utskottsmöte 2011/12:1 Torsdag 2011-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Subsidiaritetsprövning av förslag om elektromagnetiska fält Justering KOM2011 348 Föredragande: EMD 2. EU-fråga om Globaliseringsfonden EGF Överläggning

2011-09-22 10:00:00