Dokument & lagar (1 040 träffar)

Riksdagsskrivelse 1921:419

12 Riksdagens skrivelse Nr 419. Nr 419. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av viss bevillning å tillägg sstaten för år 1921. Bevillningsutskottets betänkande nr 64.Till Konungen. I en den 6 juni 1921 avlåten proposition,

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:419 (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:418

Riksdagens skrivelse Nr 418. 1 Nr 418. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående beräkning av bevillningarna för år 1922, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 63.Till Konungen. Sedan Eders Kungl. Maj:t i årets statsverksproposition

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:418 (pdf, 615 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:417

Riksdagens skrivelse Nr 417. 5 Nr 417. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 11 oktober 1912 om skogsaccis och om virkestaxering. Bevillningsutskottets

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:417 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:391

8 Riksdagens skrivelse Nr 391. Nr 391. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1921. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med reglemente för riksgäldskontor et. Till fullmäktige i riksgäldskontoret. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:391 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:390

Riksdagens skrivelse Nr 390. 7 Nr 390. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksgäldskontoret. Bankoutskottets memorial nr 79.Till Konungen. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade reglemente får

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:390 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:380

Riksdagens skrivelse Nr 380. 1 Nr 380. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungi. Ma/j ds proposition angående dyrtidstillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda undervisningsanstalter, dels ock Kungl. Majds

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:380 (pdf, 1407 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:379

Riksdagens skrivelse Nr 379. 1 Nr 379. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående dyrtidstillägg åt befattningshavare vid vissa statsunderstödda anstalter för yrkesundervisning. Statsutskottets

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:379 (pdf, 232 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:375

Riksdagens skrivelse Nr 375. 1 Nr 375. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt fast anställt manskap vid armén och marinen m. fl. Statsutskottets

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:375 (pdf, 417 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:374

Riksdagens skrivelse Nr 374. 1 Nr 374. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till kungörelse angående dyrtids tillägg åt diplomatiska och konsulära tjänstemän. Statsutskottets utlåtande

1921-06-21

Riksdagsskrivelse 1921:374 (pdf, 424 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:423

Riksdagens skrivelse Nr 423. 1 Nr 423. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. JIaj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:423 (pdf, 1090 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:422a

Riksdagens skrivelse Nr 422 A. 1 Nr 422 A. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen angående statsreglering en för år 1922. Statsutskottets memorial nr 242 A.Till Konungen. I. Statens inkomster. I den till riksdagen den 7 januari 1921 avlåtna

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:422a (pdf, 2294 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:422b

Riksdagens skrivelse Nr 422 B. 1 Nr 422 B. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av tillläggsstaten till riksstaten för år 1921. Statsutskottets memorial nr 242 B.Till Konungen. I. Statens inkomster. I den till riksdagen

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:422b (pdf, 1165 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:421

Riksdagens skrivelse Nr 421. 15 Nr 421. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av riksstat för år 1922 och tilläggsstat till riksstaten för år 1921. Statsutskottets memorial.Till Konungen. Riksstat att gälla för år 1922

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:421 (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:420

Riksdagens skrivelse Nr

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:420 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:416

Riksdagens skrivelse Nr 416. 3 Nr 416. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungörelser angående ändrad lydelse dels av 8 mom. 1, 2 och 3, 9 mom. 1 samt 13 mom. 1 och 2 i förordningen

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:416 (pdf, 186 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:415

Riksdagens skrivelse Nr 415. 1 Nr 415. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 20 1 mom. och 22 i förordningen den 15 december 1914 angående

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:415 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:412

Riksdagens skrivelse Nr 412. 1 Nr 412. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lättnader i fråga om förtullning av för aktiebolaget svenska tobaksmonopolets räkning inkommande oarbetad

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:412 (pdf, 231 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:411

Riksdagens skrivelse Nr 411. 5 Nr 41 1. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställningsföremål, som införts till baltiska

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:411 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:410

4 Riksdagens skrivelse Nr 410. Nr 410. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om avsättning för bestridande av dyrtidskostnader vid försvaret. Statsutskottets utlåtande nr 118.Till Konungen.

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:410 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1921:409

Riksdagens skrivelse Nr 409. 1 Nr 409. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1921. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1921. Riksdagens skrivelse till Konungen angående höjning av lösenavgiften för mutsedlar och viloståndsresolutioner. Första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 22.Andra kammarens femte

1921-06-20

Riksdagsskrivelse 1921:409 (pdf, 218 kB)