Dokument & lagar (182 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:9 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-13 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Anna Öster, chefsekonom vid Länsförsäkringar Harry Flam, professor vid Stockholms universitet 2. Anmälningar Tilläggsinformation till budgetpropositionen

2014-11-13 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-06 kl. 15:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-06 15:00 Plats: Skandiasalen 1. Information från EU:s revisionsrätt gemensamt med EU-nämnden H.G. Wessberg, ledamot i Europeiska revisionsrätten informerar om årsrapporten. Bilagor Årsrapport och presentation skickas på onsdag.

2014-11-06 15:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2014-11-06 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-06 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 FiU6 Justering Skrivelse 2013/14:130 Föredragande: EJ 3. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

2014-11-06 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-04 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om EU:s årsbudget 2015 Statssekreterare Max Elger, Finansdepartementet 2. Stresstesterna av EU:s banker Information av Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet,

2014-11-04 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Fredag 2014-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-10-24 10:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget, m.m. Utkast till protokollstext 3. Inhämtande av yttrande över

2014-10-24 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Tisdag 2014-10-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-14 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. AP-fondernas verksamhet FiU6 Beredning Skr. 2013/14:130 Föredragande: EJ 3. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering FiU7 Beredning

2014-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsminister Per Bolund informerar om, Bankstrukturreformen

2015-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbanskschef Kerstin af Jochnick 2. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 mars kl. 10.30

2015-03-05 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm Chefsekonom Anna Felländer, Swedbank 2. Anmälningar 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-02-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Preliminär ärende och sammanträdesplan t.o.m. juni 2015. 2. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: AT 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-02-19 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar m.m. Statssekreterare Karolina Ekholm KOM2015 10 PM ESFI 2. Anmälningar

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-02-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s egna medel Statssekreterare Max Elger 2. Anmälningar 3. Kommunala frågor FiU26 Beredning Motioner Föredragande: ACT 4. Övrigt 5. Justering av protokoll

2015-02-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens arbetsprogram FiU2y Justering, yttrande till utrikesutskottet KOM 2014 910 Föredragande: MO 3. Fråga om överlämnande av skrivelse och motioner Till

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014:FiU201410241000 Fredag 2014-10-24 kl. 10:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Fredag 2014-10-24 kl. 10:00 Plats: RÖ5-

2014-10-24 10:00:00

Utskottsmöte 2014:FiU201410071130 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30 Plats: RÖ5-

2014-10-07 11:30:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-01-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om den ekonomiska utvecklingen Finansminister Magdalena Andersson 2. Anmälningar 3. Kommissionens förordning om harmoniserade KPI index Subsidiaritetsprövning, beslut

2015-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Onsdag 2014-10-08 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-08 14:00 Plats: Skandiasalen 1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Vice riksbankschef Per Jansson Biståndsminister Isabella

2014-10-08 14:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-01-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens tillväxtöversikt och investeringsplan Fråga om utlåtande till Kommissionen KOM 2014 902 och KOM 2014 903 Föredragande: CH 3. Kommissionens förordning

2015-01-15 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Fredag 2014-12-19 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2014-12-19 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statens budget 2015 Justering Föredragande: MO 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:17 5. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen

2014-12-19

Utskottsmöte 2014/15:17 Fredag 2014-12-19 kl. 08:45

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2014-12-19 08:45 Plats: RÖ 5-10 1. Val av vice ordförande 2. Anmälningar 3. Statens budget för 2015 Beredning Föredragande: MO 4. Övrigt 5. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:16 6. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 december efter voteringen.

2014-12-19 08:45:00