Dokument & lagar (301 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar Professor Lars Calmfors Jens Lundsgaard, OECD Professor John Hassler 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar 4. UO 2 Samhällsekonomi

2008-12-04 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Beslut och justering av förslag till betänkande 2008/09:FiU3

2008-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1.Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Föredragning och preliminärt ställningstagande PE 4. UO

2008-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.30 Statssekreterare Ingrid Eiken och rättschef Knut Wiebull informerar om regeringens budgetförslag på kulturens område 2. Justering

2008-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Preliminär justering av förslag till avsnitten 1, 2, 2.3, 6 och 7 av betänkande 2008/09:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur,

2008-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:4 bifogas 2. Ev. yttrande till jusitieutskottet över proposition 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution

2008-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag till ram för utgiftsområde 17 för 2009 proposition 2008/09:1

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp redovisar sin huvudstudie Uppföljning av scenkonstens pensioner

2008-10-16 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 volym 1, punkterna 5 och 8 om förslag till statsbudget

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth och statssekreterare Ingrid Eiken presenterar regeringens budgetförslag på kulturens område

2008-09-30 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om KI:s prognos Generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz från Konjunkturinstitutet informerar utskottet och svarar

2008-10-30 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet FiU16 Beslut och justering 4. Övriga frågor Bilagor FiU16 Förslag till betänkande delas före

2008-10-28 15:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Överläggningar om EU-arbete kapitaltäckningsregler, finansiell tillsyn samt clearing och avveckling Statsrådet

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar av Bankföreningen Finansmarknadsministern Riksbanken Riksgälden Finansinspektionen 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar

2008-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 FiU6 Föredragning och preliminärt ställningstagande. PE 4. Utvidgning

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar av: Riksgäldsdirektör Bo Lundgren, Riksgäldskontoret Generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist, analytiker Stefan Tjärnback och stabschef

2008-10-16 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 11:45 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar av: Finansminister Anders Borg Chefsekonom Håkan Frisén, SEB GD Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz, Konjunkturinstitutet

2008-10-14 11:45:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten Gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg och riksbankschef Stefan Ingves Underlag skickas

2008-09-30 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om garantiprogrammet m.m. Generaldirektör Bo Lundgren från Riksgäldskontoret Finansmarknadsminister Mats Odell 2.Godkännande av föredragningslistan

2008-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 12:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om konvergensprogrammet Statssekreterare Per Jansson, Finansdepartementet, informerar utskottet och svarar på frågor. 2. Godkännande av föredragningslistan

2008-11-18 12:30:00