Dokument & lagar (326 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-02-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Preliminär ärende och sammanträdesplan t.o.m. juni 2015. 2. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: AT 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-02-19 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar m.m. Statssekreterare Karolina Ekholm KOM2015 10 PM ESFI 2. Anmälningar

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-02-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s egna medel Statssekreterare Max Elger 2. Anmälningar 3. Kommunala frågor FiU26 Beredning Motioner Föredragande: ACT 4. Övrigt 5. Justering av protokoll

2015-02-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens arbetsprogram FiU2y Justering, yttrande till utrikesutskottet KOM 2014 910 Föredragande: MO 3. Fråga om överlämnande av skrivelse och motioner Till

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014:FiU201410241000 Fredag 2014-10-24 kl. 10:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Fredag 2014-10-24 kl. 10:00 Plats: RÖ5-

2014-10-24 10:00:00

Utskottsmöte 2014:FiU201410071130 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30 Plats: RÖ5-

2014-10-07 11:30:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-01-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om den ekonomiska utvecklingen Finansminister Magdalena Andersson 2. Anmälningar 3. Kommissionens förordning om harmoniserade KPI index Subsidiaritetsprövning, beslut

2015-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Onsdag 2014-10-08 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-08 14:00 Plats: Skandiasalen 1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Vice riksbankschef Per Jansson Biståndsminister Isabella

2014-10-08 14:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-01-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens tillväxtöversikt och investeringsplan Fråga om utlåtande till Kommissionen KOM 2014 902 och KOM 2014 903 Föredragande: CH 3. Kommissionens förordning

2015-01-15 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Fredag 2014-12-19 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2014-12-19 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statens budget 2015 Justering Föredragande: MO 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:17 5. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen

2014-12-19

Utskottsmöte 2014/15:17 Fredag 2014-12-19 kl. 08:45

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2014-12-19 08:45 Plats: RÖ 5-10 1. Val av vice ordförande 2. Anmälningar 3. Statens budget för 2015 Beredning Föredragande: MO 4. Övrigt 5. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:16 6. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 december efter voteringen.

2014-12-19 08:45:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2014-12-11 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Prop. 2014/15:1 UO 2 och motioner Föredragande: LW, CSK 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag

2014-12-11 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner Finansmarknadsminister Per Bolund KOM2013 550, Underlag KOM2013 550 2. Överläggning om revideringen

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-04 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om det aktuella ekonomiska läget i EU och kommissionens meddelande En investeringsplan för Europa Statssekreterare Karolina Ekholm KOM2014 903 Underlag delas senare

2014-12-04 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Torsdag 2014-11-27 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-11-27 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Justering Prop. 2014/15:1, motioner, yttranden och Lagrådets yttrande Föredragande: CH, KS, AT, OÅ 3. Höständringsbudget

2014-11-27 08:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna FiU1 Fortsatt beredning Prop. 2014/15:1, motioner och yttranden Föredragande: CH, KS, ACT, OÅ 3. Höständringsbudget

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-11-20 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2 Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet FiU8 Justering Skriv. 210 Föredragande: LW, CSK 3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Beredning

2014-11-20 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Tisdag 2014-11-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-18 09:00 Plats: RÖ 5-10 1. Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves vice riksbankschef Per Jansson 2. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den

2014-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:1 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1 Datum och tid: 2014-10-07 11:30 Plats: RÖ 5-10 1. Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnas av den ledamot som varit i riksdagen längst tid 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet enligt protokollsutdrag från

2014-10-07 11:30:00

Utskottsmöte 2014/15:28 Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-12 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:27 av den 5 mars 2015 2. Information från FilmTV Producenterna, Teaterförbundet och Dramatikerförbundet Björn Rosengren, ordförande i FilmTV

2015-03-12 09:30:00