Dokument & lagar (369 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid: 2016-12-01 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:12 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument och EU-blad Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2016/17:11 EU-blad 2016/17:12 4. Utgiftsområde

2016-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid: 2016-12-01 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll Protokoll nr 15 2. EU-frågor på det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

2016-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid: 2016-12-08 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar Utredare Michael Kramers och sekretariatschef Thomas Larue, utvärderings- och forskningssekretariatet,

2016-12-08 10:00:00

Riksdagsskrivelse 2016/17:2

Riksdagsskrivelse 2016/17:2 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU5 Rättelse i utlänningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 september 2016 Urban Ahlin Claes

2016-09-21

Riksdagsskrivelse 2016/17:2 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:2 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:135

Riksdagsskrivelse 2016/17:135 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:135 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:135 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:91

Riksdagsskrivelse 2016/17:91 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:91 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:91 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:86

Riksdagsskrivelse 2016/17:86 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-07

Riksdagsskrivelse 2016/17:86 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:86 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:122

Riksdagsskrivelse 2016/17:122 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:122 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:122 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:121

Riksdagsskrivelse 2016/17:121 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:121 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:121 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:120

Riksdagsskrivelse 2016/17:120 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:120 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:120 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:106

Riksdagsskrivelse 2016/17:106 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-14

Riksdagsskrivelse 2016/17:106 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:106 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:105

Riksdagsskrivelse 2016/17:105 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-13

Riksdagsskrivelse 2016/17:105 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:105 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:104

Riksdagsskrivelse 2016/17:104 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-13

Riksdagsskrivelse 2016/17:104 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:104 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:103

Riksdagsskrivelse 2016/17:103 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:102 till

2016-12-13

Riksdagsskrivelse 2016/17:103 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:103 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:102

Riksdagsskrivelse 2016/17:102 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:103 till

2016-12-13

Riksdagsskrivelse 2016/17:102 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:102 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:78

Riksdagsskrivelse 2016/17:78 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU6 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:78 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:78 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:65

Riksdagsskrivelse 2016/17:65 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU6 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-24

Riksdagsskrivelse 2016/17:65 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:65 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:64

Riksdagsskrivelse 2016/17:64 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU5 En stärkt yrkeshögskola får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-24

Riksdagsskrivelse 2016/17:64 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:64 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:61

Riksdagsskrivelse 2016/17:61 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-24

Riksdagsskrivelse 2016/17:61 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:61 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:47

Riksdagsskrivelse 2016/17:47 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU11 Regelverket för arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:47 (pdf, 52 kB)