Dokument & lagar (175 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-09-13 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Beredning Proposition 2011/12:156 och motioner Föredragande:

2012-09-13 11:00:00

Omröstning 2011/12:JuU26p2 Underställning

Votering: betänkande 2011/12:JuU26 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 2 Underställning Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-19

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-06-12 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet 2. Protokollsjustering 3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål JuU26 Justering Proposition

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-06-07 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. It-stödet i rättskedjan JuU11 Justering Skrivelse 2011/12:72 Föredragande: LG 3. Att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet

2012-06-07 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-05-31 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 juni 2012 2. Protokollsjustering 3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål JuU26

2012-05-31 10:00:00

Omröstning 2011/12:JuU24p1 Säkerhetskontroll i domstol

Votering: betänkande 2011/12:JuU24 Ökad säkerhet i domstol, förslagspunkt 1 Säkerhetskontroll i domstol Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1981:1064 om säkerhetskontroll i domstol. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:63 och avslår motionerna 2011/12:Ju7 och 2011/12:Ju8 yrkandena

2012-05-24

Omröstning 2011/12:JuU23p2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption

Votering: betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning, förslagspunkt 2 Kartläggning av hot och risker för utbredd korruption Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju16 yrkande 1. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU23p4 Behov av utbildning om mutbrottslagstiftningen

Votering: betänkande 2011/12:JuU23 En reformerad mutbrottslagstiftning, förslagspunkt 4 Behov av utbildning om mutbrottslagstiftningen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju17. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 13

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p13 Prioritering av arbetet mot vapensmuggling

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 13 Prioritering av arbetet mot vapensmuggling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 7 och 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 3. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p11 Handlingsplan för att minska vapensmugglingen

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 11 Handlingsplan för att minska vapensmugglingen Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson båda MP yrkandena 4 och 5. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, MP,

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p17 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 17 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju325 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 V Parti Ja Nej

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p10 Vapenamnesti

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 10 Vapenamnesti Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson båda MP yrkande 7, 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 4, 2011/12:Ju358 av Allan Widman FP i denna del och 2011/12:Ju359 av Morgan

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p1 Regeringens förslag om förtydligande av bestämmelsen om grovt vapenbrott

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 1 Regeringens förslag om förtydligande av bestämmelsen om grovt vapenbrott Riksdagen antar 9 kap. 1 regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen 1996:67Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:109 punkt 1 i denna del och avslår

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p5 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid misstanke om grovt vapenbrott

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 5 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid misstanke om grovt vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 6, 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 2, 2011/12:Ju358 av Allan

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p3 Skärpta straff för vapenbrott

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 3 Skärpta straff för vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju11 yrkande 5, 2011/12:Ju12 yrkande 2, 2011/12:Ju14 yrkande 1, 2011/12:Ju15 yrkande 1, 2011/12:Ju203, 2011/12:Ju271, 2011/12:Ju282 i denna del, 2011/12:Ju316, 2011/12:Ju358

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p8 Regeringens förslag om att införa straffansvar för underlåtenhet att anmäla införsel av vapen

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 8 Regeringens förslag om att införa straffansvar för underlåtenhet att anmäla införsel av vapen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1996:701 om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land

2012-05-23

Omröstning 2011/12:JuU22p14 Skärpta straff för vapensmuggling

Votering: betänkande 2011/12:JuU22 Vissa åtgärder mot illegala vapen, förslagspunkt 14 Skärpta straff för vapensmuggling Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson båda MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP Parti Ja Nej

2012-05-23

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-05-10 09:30 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Vissa åtgärder mot illegala vapen JuU22 Justering Prop. 2011/12:109 och motioner Föredragande: LG 3. En reformerad mutbrottslagstiftning JuU23 Justering

2012-05-10 09:30:00

Omröstning 2011/12:JuU8p2 Utlämnande av abonnemangsuppgifter vid misstanke om immaterialrättslig brottslighet

Votering: betänkande 2011/12:JuU8 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, förslagspunkt 2 Utlämnande av abonnemangsuppgifter vid misstanke om immaterialrättslig brottslighet Riksdagen antar 6 kap. 22 första stycket 2 regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2003:389

2012-05-10

Omröstning 2011/12:JuU8p3 Registrering av abonnemangsuppgifter för kontantkort

Votering: betänkande 2011/12:JuU8 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, förslagspunkt 3 Registrering av abonnemangsuppgifter för kontantkort Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju239 av Sven-Erik Bucht SDatum: 2012-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-10