Dokument & lagar (153 träffar)

Omröstning 2008/09:JuU24p32 Frågor om terrorism

Votering: betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 32 Frågor om terrorism Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju332, 2008/09:Ju379 yrkande 73, 2008/09:Ju440 och 2008/09:U349 yrkande 34. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-04-22

Omröstning 2008/09:JuU24p2 Nämndemännens ersättning

Votering: betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Nämndemännens ersättning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju263, 2007/08:Ju405, 2007/08:Ju435 yrkande 4 och 2008/09:Ju251. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-22

Omröstning 2008/09:JuU24p14 Kostnaden för biträde vid förhör upplysningsvis under förundersökning

Votering: betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 14 Kostnaden för biträde vid förhör upplysningsvis under förundersökning Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 74. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-22

Omröstning 2008/09:JuU22p25 Internationellt samarbete

Votering: betänkande 2008/09:JuU22 Polisfrågor, förslagspunkt 25 Internationellt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju212 yrkandena 1-3, 2008/09:Ju430 yrkande 7 och 2008/09:Ju470 yrkande 6. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU22p12 Polisutbildning, m.m.

Votering: betänkande 2008/09:JuU22 Polisfrågor, förslagspunkt 12 Polisutbildning, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju217 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju245 yrkande 1, 2008/09:Ju379 yrkande 26, 2008/09:Ju400 yrkande 1 och 2008/09:Ju433 yrkande 2. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU22p1 Polisens yttre organisation

Votering: betänkande 2008/09:JuU22 Polisfrågor, förslagspunkt 1 Polisens yttre organisation Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 24. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 97 0 33 m 79 0 0 18 c 22 0 0 7

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU20p1 Handlingsplan för ökad uppmärksamhet på våldsutvecklingen i samhället

Votering: betänkande 2008/09:JuU20 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 1 Handlingsplan för ökad uppmärksamhet på våldsutvecklingen i samhället Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju235. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-04-16

Omröstning 2008/09:JuU20p7 Information till brottsoffer

Votering: betänkande 2008/09:JuU20 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 7 Information till brottsoffer Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju393 yrkande 5. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 86 0 0 11

2009-04-16

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 2 april 2009. 2. Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare justering

2009-04-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 6 april 2009. 2.

2009-04-02 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 mars 2009. 2. Våldsbrott och brottsoffer justering Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från de

2009-03-26 10:00:00

Omröstning 2008/09:JuU21p9 Statistik

Votering: betänkande 2008/09:JuU21 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 9 Statistik Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju444 yrkande 31. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-25

Omröstning 2008/09:JuU21p1 Övergripande frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Votering: betänkande 2008/09:JuU21 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 1 Övergripande frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju258 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju467

2009-03-25

Omröstning 2008/09:JuU21p8 Samtyckeskrav

Votering: betänkande 2008/09:JuU21 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 8 Samtyckeskrav Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju426. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-03-25

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 17 mars 2009. 2. Våldsbrott och brottsoffer Utskottet behandlar motioner från de allmänna motionstiderna 2007

2009-03-19 10:00:00

Omröstning 2008/09:JuU19p1 Brottsförebyggande arbete

Votering: betänkande 2008/09:JuU19 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 1 Brottsförebyggande arbete Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkandena 1 och 3. Datum: 2009-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26 m 83 0 0 14

2009-03-19

Omröstning 2008/09:JuU15p3 Offentliga ombud

Votering: betänkande 2008/09:JuU15 Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007, förslagspunkt 3 Offentliga ombud Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju13 yrkande 2. Datum: 2009-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26 m 83 0 0 14

2009-03-19

Omröstning 2008/09:JuU15p2 Effektivisering av tillämpningen av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2008/09:JuU15 Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007, förslagspunkt 2 Effektivisering av tillämpningen av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju13 yrkande 1. Datum: 2009-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-19

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen angående a förslag till rådets rambeslut om jurisdiktionskonflikter

2009-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 februari 2009. 2. Överlämnande av motion till annat utskott Fråga om överlämnande av motion 2008/09:Ju282

2009-03-10 11:00:00