Dokument & lagar (133 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:19 Tisdag 2015-02-03 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-03 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om cykelfrågor 2. Information från Swedavia Vd och

2015-02-03 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-01-29 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-01-29 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:17 2. Cykelfrågor TU5 Beredning Motioner Föredragande: AB 3. Inkommen skrivelse 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2015-01-29 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan med medarbetare informerar om vissa aktuella it-politiska frågor 2. Justering av protokoll

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-01-15 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2015 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. Arbete och rutiner i trafikutskottet Föredragande: MR 3. Cykelfrågor TU5 Beredning Motioner

2015-01-15 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:50

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-19 08:50 Plats: RÖ 7-23 1. Val av vice ordförande 2. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll 3. Nästa sammanträde Torsdagen den 15 januari 2015 kl. 10.00

2014-12-19 08:50:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-12-11 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-12-11 09:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation Atalanta UFöU1 Justering Prop. 2014/15:14 Föredragande: Britt-Marie

2014-12-11 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 08:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 08:30 Plats: Andrakammarsalen 1. Utfrågning om järnvägens val Bilagor Punkt 1: Program Punkt 2:

2014-12-11 08:30:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Onsdag 2014-12-10 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-10 09:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:12 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredraganden: LK, CF 3. Fråga om bemyndigande

2014-12-10 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:12 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Post- och telestyrelsen PTS Göran Marby Generaldirektör på PTS informerar om aktuella it- och postpolitiska frågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:11 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Cykelfrämjandet och Svensk Cykling Lars Strömgren ordförande i Cykelfrämjandet och Klas Elm ordförande i Svensk Cykling informerar om aktuella frågor 2. Justering

2014-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-12-04 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-12-04 09:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation Atalanta UFöU1 Fortsatt beredning Prop. 2014/15:14

2014-12-04 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-11-27 kl. 14:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-11-27 14:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation Atalanta UFöU1 Beredning Prop. 2014/15:14 Föredragande:

2014-11-27 14:00:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:9 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Beredning Ic Motioner Föredragande: LK 3. Information från Näringsdepartementet

2014-11-27 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:8 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Beredning Ib Prop. 2014/15:1 Rapportör: LT Föredragande: CF, PS 3. Inkomna skrivelser

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:1 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ5-30 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Ordföranden tar över

2014-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:7 2. Utgiftsramen för utgiftsområdet 22 Kommunikationer TU2y Justering av yttrande till FiU Föredragande: MH 3. Utgiftsområde

2014-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Conny Wahlström från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 27 november 2. Justering av protokoll Justering

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-13 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:5 2. Prisuppgift vid taxiresor TU4 Justering Prop 2013/14:241 och motion Föredragande: CF 3. Ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer

2014-11-13 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:4 2. Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd TU3 Justering Prop. 2013/14:256 och motioner Föredragande: AB 3. Uppföljning

2014-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-04 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om aktuella luftfartsfrågor 2. Justering av protokoll

2014-11-04 11:00:00