Dokument & lagar (144 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:8

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-10 TID 09.30 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 7. 2 Yttrande från utrikesutskottet rörande regeringens skrivelse 2005/06:9 Anmäldes yttrande 2005/06:UU3y från utrikesutskottet rörande

2005-11-10

Lagutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-10 TID kl. 09.30-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 8 november 2005. 2 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Föredras och behandlas proposition 2005/06:25 om följdändringar med anledning

2005-11-10

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av skrivelse 2004/05:120 med 2005 års redogörelse för företag med statligt

2005-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Förslag till preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. för återstående delen av hösten 2005 Bilagor: se bilageförteckning

2005-11-08 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-08 TID 11.00 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 6. 2 Statliga bolag Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2004/05:120 med 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande och Riksrevisionens

2005-11-08

Lagutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-11-08 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 20 oktober 2005. 2 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under

2005-11-08

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Verkställande direktörerna Bo Källstrand, Svensk Energi, Jan Samuelsson, Lunds Energi, och Sigvard Krantz, Bjärke Energi, lämnar synpunkter

2005-10-27 09:30:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-10-27 TID 09.30 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 5. 2 Proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät Verkställande direktörerna Bo Källstrand, Svensk Energi, Jan Samuelsson, Lunds Energi, och Sigvard Krantz,

2005-10-27

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Enhetschef Maud Johansson, Forum Syd, samt handläggarna Tove Zetterström och Magnus Walan, Diakonia, lämnar synpunkter på regeringens skrivelse

2005-10-25 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Regeringens skrivelse 2005/06:9 rörande WTO:s Doharunda Enhetschef Maud Johansson, Forum Syd, samt handläggarna Tove Zetterström och Magnus Walan, Diakonia,

2005-10-25

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling av frågan om beredningen av motionsyrkanden angående beslut om styrelsenomineringar inom statliga bolag. KS 3. Behandling

2005-10-20 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:174 om en kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen samt justering av

2005-10-20 09:30:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-20 TID 09.30 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 3. 2 Statliga bolag Utskottet fortsatte behandlingen av motionsyrkanden angående beslut om styrelsenomineringar inom statliga bolag. Ärendet bordlades för

2005-10-20

Lagutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 13 oktober 2005. 2 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen Fortsatt behandling av proposition 2004/05:174 om en kompletterande

2005-10-20

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar synpunkter på Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning

2005-10-18 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-18 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2. 2 Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag Statssekreterare Sven-Eric Söder, expeditionschef Dag Ekman och

2005-10-18

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30-10.30 Verkställande direktör och koncernchef Göran Lundwall, finanschef Gert Eriksson, och affärsområdeschef Nya företag Eva Rosenthal,

2005-10-13 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Justitiedepartementet 3. Fråga om förslag till Riksrevisionen

2005-10-13 09:30:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:2

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID 09.30 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 1. 2 Almi Företagspartner AB Verkställande direktör och koncernchef Göran Lundwall, finanschef Gert Eriksson, och affärsområdeschef Nya

2005-10-13

Lagutskottets protokoll 2005/06:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 11 oktober 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Dan Eliasson, hovrättsassessorn Anneli Skoglund, Enheten för immaterialrätt

2005-10-13