Dokument & lagar (368 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Kommissionens förslag om revisorer och revision KOM2011 778, KOM2011 779 Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2012-03-13 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20 och 2011/12:21. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum

2012-03-13

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-03-01 09:00 kl. 09:00 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning om bluffakturor Bilagor Program och deltagarförteckning Tidigare utsänt kansli-PM ang. CU15

2012-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-03-01 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-03-01 08:00 kl. 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik Life Överläggning Miljöminister Lena Ek KOM 2012 874 2. Miljöråd 9 mars 2012 Information

2012-03-01 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 20120301 TID 08.00 09.07  09.20 09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik Life Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Lena Ek åtföljd av tjänstemännen

2012-03-01

Civilutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID 09.00-10.10, 10.25-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning på temat bluffakturor hur kan problemet lösas Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga

2012-03-01

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Information om uppföljningsrapporten Familjerätten och barnet i vårdnadstvister Företrädare för Socialstyrelsen 3. Barns möjlighet att få vård

2012-02-28 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-28 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Insolvens- och utsökningsrätt CU19 Utskottet beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet vid ett senare tillfälle.

2012-02-28

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-23 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Svenskt Friluftsliv Uppvaktning angående allemansrätten 2. Justering av protokoll 3. Övergripande miljöfrågor MJU 11 Justering Motioner

2012-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-23 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt CU15 Beredning utom bluffakturor Motioner Föredragande: Sjö 3. Preliminär plan Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets

2012-02-23 09:30:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 201202-23 TID 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Elin Hjulström, M-kansliet, får närvara under uppvaktningen av Svenskt Friluftsliv. 2 Uppvaktning av Svenskt Friluftsliv

2012-02-23

Civilutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-23 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:18. 2 Konsumenträtt CU15 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Preliminär plan Behandlades fråga om fastställande

2012-02-23

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-21 10:00 kl. 10:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2. Övriga frågor Bilagor Punkt 1: Dagordning och deltagarförteckning Dessutom bifogas: EU-dok. vidarebefordrat av Svenska kyrkan Preliminär

2012-02-21 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 20120221 TID 10.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om reformen av EU:s gemensamma jordbrukpolitik. Inbjudna talare: Eskil Erlandsson Landsbygdsminister May Ann Ramsay

2012-02-21

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-16 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Tjänstemän från Justitiedepartementets konsumentenhet

2012-02-16 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-02-16 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-16 08:00 kl. 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om europeiska havs- och fiskerifonden Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM 2011 804 2. EU-förslag om vissa åtgärder i fråga

2012-02-16 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 20120216 TID 08.00 08.53  09.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om europeiska havs- och fiskerifonden Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria

2012-02-16

Civilutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-16 TID 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Aktuella EU-frågor Tjänstemän från Justitiedepartementets konsumentenhet informerade utskottet om DOCVARIABLE Rub

2012-02-16

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Förslaget om en gemensam europeisk köplag KOM2011 635 Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2012-02-14 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med statssekreteraren

2012-02-14