Dokument & lagar (368 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister CU4 Justering Prop. 2010/11:164 Föredragande: Sjö 3. EU-förslag om en gemensam europeisk

2011-11-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-11-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksråd 14 november 2011 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2. Kl. 09.00 Uppvaktning av Lantbrukarnas

2011-11-10 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111110 TID 08.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Mauritius Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga

2011-11-10

Civilutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5 2 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:164. Utskottet

2011-11-10

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Fortsatt beredning Prop. 2010/11:149 och motioner Föredragande:

2011-11-08 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-11-08 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:4 2 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2011-11-08

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken Överläggning Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet KOM 2011 416 KOM 2011 417 KOM

2011-10-27 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 20111027 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny extra föredragande Ordförande hälsade Kanja Berg, EU-handläggare vid kammarkansliet, välkommen som extra föredragande i miljö- och jordbruksutskottet under hösten 2011.

2011-10-27

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av Skydda skogen 2. Justering av protokoll 3. Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 Fråga om yttrande till FiU. Beslut. Prop 2011/12:1

2011-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen CU1y Justering Föredragande: AL 3. EU-förslag om en gemensam europeisk köplag Subsidiaritetsprövning

2011-10-25 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 20111025 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Lisa Rydberg och Frida Backman, M-kansliet, samt Therese Quiding, FP-kansliet, får närvara under uppvaktningen av Skydda skogen.

2011-10-25

Civilutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-25 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3 med den ändringen att den beslutade studieresan till Oslo äger rum den 58 februari 2012. 2 Budgetpropositionen CU1y Utskottet

2011-10-25

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Beredning Prop. 2010/11:149 och motioner Föredragande: CH

2011-10-18 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-18 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2 2 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Utskottet behandlade proposition 2010/11:149

2011-10-18

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-13 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Uppvaktning av Klimatsamverkan Skåne 2. EU-förslag om fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Överläggning

2011-10-13 09:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 20111013 TID 09.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordförande hälsade Thomas Avenborg M välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Lisa Rydberg och Frida Backman

2011-10-13

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information om EU-kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet Tjänstemän från Näringsdepartementet 3. Subsidiaritetsprövning

2011-10-11 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-11 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:1. 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att föredraganden Roger Berggren från närings-utskottets kansli fick

2011-10-11

Utskottsmöte 2011/12:2 Torsdag 2011-10-06 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöråd 10 oktober 2011 Information Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Avslutat ungerskt och nytt polskt ordförandeskap Information

2011-10-06 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 20111006 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nya suppleanter Ordförande hälsade suppleanterna Olle Thorell S och Inger Fredriksson C välkomna till miljö- och jordbruksutskottet. 2 Miljöråd 10 oktober 2011 Utskottet

2011-10-06