Dokument & lagar (150 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-23 TID 9.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet

2013-05-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-16 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. SfU9 Utskottet behandlade

2013-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-05-28 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:33 och 2012/13:34. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl, revisionsledare Ingvar Önnhage,

2013-05-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:37

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-06-04 TID 11.0012.00 12.1013.20 13.30 13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppet sammanträde Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerade om de ökande sjuktalen. Dessutom närvarade från Socialdepartementet Christina

2013-06-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-05-30 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35. 2 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare SfU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2013-05-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-14 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket hos Tullverket tisdagen

2013-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-14 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:31. 2 Vårändringsbudget för 2013 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2013-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-09-12 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. 2 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn SfU11 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:162

2013-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5. 2 Anslag inom utgiftsområdena 1012 SfU1 Utskottet behandlade proposition 2012/13:1 utgiftsområdena 1012 och

2012-10-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-27 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Anslag inom utgiftsområde 8 SfU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 och motioner.

2012-11-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-29 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12 2 EU-frågor på migrationsområdet 1. Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet,

2012-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-22 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Vissa frågor om underhållsstöd SfU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:16 och motioner.

2012-11-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-02 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. 2 EU-förslag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier m.m. Utskottet

2013-05-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-02-21 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:19 och 2012/13:20. 2 EU-fråga på socialpolitikens område Utskottet överlade med regeringen, statssekreteraren

2013-02-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.15 11.35-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Rehabilitering tillbaka till arbete SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen av utskottsinitiativ

2013-03-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-11 TID 8.009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:13. 2 Utskottsinitiativ om rehabilitering Utskottet fortsatte behandlingen av utskottsinitiativ. Generaldirektör

2012-12-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-15 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet

2013-01-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-22 TID 10.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess SfU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande

2013-01-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-23 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 SfU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga

2013-04-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-04-25 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd SfU6y Utskottet fortsatte behandlingen

2013-04-25