Dokument & lagar (443 träffar)

Socialutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-03 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-03-03

Socialutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-02-19 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om sprututbyte av Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet och stf general-direktör Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten

2015-02-19

Socialutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-12 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15. 2 Infektion med ebolavirus SoU5 Utskottet fortsatte behandling av proposition 2014/15:38 och motion. Utskottet justerade

2015-02-12

Socialutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-05 TID 08.00-08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överlämnande av motionsyrkande till MjU Utskottet överlämnade till miljö- och näringsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2014/15:870 av Roland Utbult KDDenna

2015-02-05

Socialutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-22 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Utvärderings- och forskningssekretariatet Sekretariatschef Christer Åström och forskningssekreterare Helene Limén informerade om sekretariatets verksamhet. 2 Justering av

2015-01-22

Socialutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-01-15 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan Kanslichefen informerade om den preliminära planeringen för våren 2015. En del förändringar diskuterades och ärenden kan tillkomma. 2 Kommissionens arbetsplan Utskottet behandlade

2015-01-15

Socialutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-11 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för

2014-12-11

Socialutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 11.2511.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:9 och 2014/15:10. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1

2014-12-09

Socialutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsplan En uppdaterad arbetsplan för veckorna 49-51 anmäldes. 2 Anslagen inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Budget-propositionen för

2014-12-04

Socialutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IT-information Suzanne Primér och Ann-Charlotte Eklund från riksdagens IT-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen

2014-12-02

Socialutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET DATUM TID NÄRVARANDE Med anledning av att regeringen återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården fanns det inte något för socialutskottet att bereda i det ärendet och det fanns inte anledning att hålla någon offentlig utfrågning. Utfrågningen den 27 november ställdes därför in

2014-11-27

Socialutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-27 TID 08.0008.45 08.50-09.15 09.40-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information

2014-11-27

Socialutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-20 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Barnombudsmannen Barnombudsmannen Fredrik Malmberg informerade om verksamheten och aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 3

2014-11-20

Socialutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl och medarbetare informerade om granskningsrapporterna Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården RiR 2014:20

2014-11-18

Socialutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-13 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Folkhälsomyndigheten Generaldirektör Johan Carlson informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2014-11-13

Socialutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-11-06 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning EG nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfarande för

2014-11-06

Socialutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-21 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Ebola Statsrådet Gabriel Wikström, Socialdepartementet och stats-epidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten informerade om utbrottet av ebola i Västafrika. Deltagarlista

2014-10-21

Socialutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i socialutskottet Veronica Palm S Cecilia Widegren

2014-10-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-08-25 TID 09.00-09.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson,

2015-08-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-06-11 TID 10.00 10.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisionen genom riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare informerade om rapporten Regeringens jämställdhetssatsningar tillfälligheter eller

2015-06-11