Dokument & lagar (150 träffar)

Socialutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-13 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1. 2 Val av vice ordförande Anna-Lena Sörenson S valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2015-10-13

Socialutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-05-10 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30. 2 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SoU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:136 och motion. Utskottet

2016-05-10

Socialutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-16 TID 09.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens institutionsstyrelse, SiS Generaldirektör Kent Ehliasson med medarbetare informerade angående avskiljning av barn på särskilda ungdomshem. Deltagarlista se bilaga

2016-06-16

Socialutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-05-26 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Särskilda utredaren Måns Rosén informerade utskottet om

2016-05-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-26 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Läkemedel för särskilda behov SoU15 Utskottet behandlade proposition 2015/16:143. Ärendet bordlades. 3 Redogörelse för

2016-04-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-28 TID 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Pernilla Baralt informerade om EU-kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m. Deltagarlista se bilaga

2016-04-28

Socialutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-05-24 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken SoU8 Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:86

2016-05-24

Socialutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-05-17 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet om den nya ANDT-strategin Statsrådet Gabriel Wikström informerade om regeringens strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitik för 20162020,

2016-05-17

Socialutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-29 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet den 5 oktober och om EU-frågor på det sociala området i övrigt

2015-09-29

Socialutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-12-03 TID 08.3008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1

2015-12-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-10 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Information från EU-nämndens kansli Kanslichef Margareta Hjorth informerade utskottet om EU-nämndens funktion och arbete.

2015-12-10

Socialutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-21 TID 08.3008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om veterinärmedicinlagstiftning Utskottet överlade med statsrådet Sven-Erik Bucht, Närings-departementet, om kommissionens förslag till ny förordning om veterinärmedicinska

2016-01-21

Socialutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-19 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade om EU-arbetet med hälsofrågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-01-19

Socialutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige Stadsrådet Åsa Regnér och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerade utskottet om situationen för utsatta

2016-02-02

Socialutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar Utskottet höll en offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänsten ansvar. Deltagare och program bifogas

2016-02-09

Socialutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-04 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet behandlade motioner om socialtjänst. Ärendet bordlades. 3 Ensamkommande barn SoU18

2016-02-04

Socialutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Bidrag för glasögon till barn och unga SoU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:71 och motioner.

2016-01-28

Socialutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-26 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson m.fl.Social-departementet, informerade om EU-arbetet med sociala frågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Överläggning

2016-01-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-12 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Anslagen inom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet behandlade proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen

2015-11-12

Socialutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SoU2y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande

2015-11-03