Dokument & lagar (267 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rättelse i utlänningslagen SfU5 Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ. Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU5. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2016-09-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 DATUM 2016-11-24 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:12 och 2016/17:13 2 EU-frågor på migrationsområdet Planeringschef Ola Henriksson m.fl.Justitiedepartementet,

2016-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-01-24 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18. 2 Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare

2017-01-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2017-01-19 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SfU8 Utskottet behandlade proposition 2016/17:61 och motion, Ärendet

2017-01-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2016-11-17 TID 13.1515.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Finsams fortsatta utveckling nästa steg. Program framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 24 november 2016

2016-11-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12 DATUM 2016-11-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:11. 2 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-11-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-01 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15 2 EU-frågor på det socialpolitiska området Statssekreterare Therese Svanström Andersson m.fl.Socialdepartementet,

2016-12-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-02-02 TID 10.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:20. 2 Riksrevisionens rapport om asylboenden SfU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:63. Utskottet

2017-02-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2016-12-06 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:16. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från arbetsmarknadsutskottet ta emot motion 2016/17:1490 av

2016-12-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2016-11-29 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:14. 2 Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 8 och

2016-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-20 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:6. 2 Migrationsverket Vik. generaldirektör Mikael Ribbenvik och biträdande rättschef Carl Bexelius informerade om

2016-10-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-25 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:7. 2 Försäkringskassan Generaldirektör Anne-Marie Begler och rättschef Eva Nordqvist informerade. 3 Ramarna för

2016-10-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11 DATUM 2016-11-10 TID 10.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:10. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg, revisor Maja Rhodin Edlund och enhetschef Joakim

2016-11-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10 DATUM 2016-11-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:9. 2 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet SfU6 Utskottet behandlade proposition 2016/17:17 och

2016-11-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-09-27 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:2 2 EU-frågor inom det socialpolitiska området Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet,

2016-09-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-10-11 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:3. 2 Höständringsbudget för 2016 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:2.

2016-10-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-13 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. 2 Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerade

2016-10-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-10-27 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:8. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga

2016-10-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-02-21 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:22. 2 Ökande antal långtidssjukskrivna m.m. Statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet, informerade utskottet

2017-02-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-14 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:21. 2 Information av Riksrevisionen Avdelningschef Robert Boije, revisionsdirektör Pathric Hägglund, ämnessakkunnig

2017-02-14