Dokument & lagar (146 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Uppvaktning av Annica Ryng och Thomas Laurell, Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande RFSL i frågan om HBT-flyktingars

2007-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 10:30 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning tillsammans med justitieutskottet om Polisens verksamhet i utlänningsärenden. Bilagor Program och deltagarförteckning Motionshäfte och sammanställning behandling 22 mars Informationsmaterial enligt

2007-03-20 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning med justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt om Försäkringskassans handläggning. 2. Justering av protokoll. 3. Behandling

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:29 Vissa pensionsfrågor, jämte motioner. Fråga om mottagande av och behandling

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggningar m.m. med statssekreterare Bettina Kashefi, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialförsäkringsområdet. 3.

2007-02-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:15 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggningar med statssekreterare Gustaf Lind, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. 3. EU-frågor i

2007-02-08 10:15:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Behandling av proposition 2006/07:29 Vissa pensionsfrågor, jämte motioner Information av verkställande direktören Peter Norman,

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Utrikesrådet Ola Henrikson, Justitiedepartementet, informerar om EU-frågor på migrationsområdet. 3. Diskussion om utskottets

2007-01-25 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Anna Hedborg, särskild utredare, informerar om Socialförsäkringsutredningen Mera försäkring och mera arbete SOU 2006:862. Planering av vårens arbete.

2007-01-18 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år, jämte

2007-05-16 08:00:00

utskottsdokument 2006/07:2270

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt

2007-10-01

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Utrikesdepartementet återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och från det informella mötet den 21-22 september samt informerar inför det

2006-09-28 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Behandling av rättelse i utlänningslagen. Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU18 i ämnet. Föredragande: KH 3.

2006-05-31 08:45:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare Staffan Bengtsson, m.fl.Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets möte den 1-2 juni 2006. 3. Statssekreterare

2006-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition, jämte

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Uppvaktning om pension till hemlandet av företrädare för invandrarorganisationer. 3. Statssekreterare Staffan Bengtsson, Socialdepartementet,

2006-05-11 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte motioner, såvitt avser barn i asylprocessen.

2006-05-09 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte motioner. Justering av utskottets betänkande

2006-05-04 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd

2006-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl. Utrikesdepartementet informerar inför RIF-mötet den 27-28 april 2006. 3. Fortsatt

2006-04-20 09:00:00