Dokument & lagar (123 träffar)

Omröstning 2008/09:KrU6p2 Ungas ekonomiska situation

Votering: betänkande 2008/09:KrU6 Ungdomspolitik och trossamfundsfrågor, förslagspunkt 2 Ungas ekonomiska situation Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr247 och 2008/09:Kr328 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-03-18

Omröstning 2008/09:KrU5p7 Jämställdhet inom kulturen

Votering: betänkande 2008/09:KrU5 Vissa kulturpolitiska frågor, förslagspunkt 7 Jämställdhet inom kulturen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr305 av Siv Holma m.fl. v och 2008/09:Kr335 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 5. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp

2009-03-18

Omröstning 2008/09:KrU5p6 HBT-frågor på kulturområdet

Votering: betänkande 2008/09:KrU5 Vissa kulturpolitiska frågor, förslagspunkt 6 HBT-frågor på kulturområdet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr313 av Börje Vestlund m.fl. s och 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 25. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp

2009-03-18

Omröstning 2008/09:KrU5p12 Community-teater

Votering: betänkande 2008/09:KrU5 Vissa kulturpolitiska frågor, förslagspunkt 12 Community-teater Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 14. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 118 0 0 12 m 89 0

2009-03-18

Omröstning 2008/09:KrU1p45 Allmänna samlingslokaler

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 45 Allmänna samlingslokaler Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr221 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg båda s2008/09:Kr268 av Kenneth Johansson och Sven Bergström båda c yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Kr315

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p41 Konkurrens på biografmarknaden

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 41 Konkurrens på biografmarknaden Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr278 av Thomas Bodström sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 s, v Parti Ja Nej Avstående

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p33 Uppdragsarkeologi

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 33 Uppdragsarkeologi Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr362 av Margareta Israelsson m.fl. s yrkande 9. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s Parti Ja Nej

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p30 Läsfrämjande åtgärder

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 30 Läsfrämjande åtgärder Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr265 av Louise Malmström och Jan Björkman båda sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p23 Kulturlag

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 23 Kulturlag Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 1. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p22 Riktlinjer för en framtida kulturpolitik

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 22 Riktlinjer för en framtida kulturpolitik Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr312 av Fredrik Schulte m och 2008/09:Kr358 av Mona Sahlin m.fl. sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p11 Svenska Spels stöd till idrott och ungdomar

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 11 Svenska Spels stöd till idrott och ungdomar Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2009 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU8p3 Fördelning av statligt stöd till idrottsverksamhet

Votering: betänkande 2008/09:KrU8 Statens stöd till idrotten, förslagspunkt 3 Fördelning av statligt stöd till idrottsverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr1 yrkande 7, 2008/09:Kr2 yrkande 8 och 2008/09:Kr3 yrkande 6. Datum: 2009-05-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti

2009-05-13

Omröstning 2008/09:KrU7p10 Bidrag till frivilligorganisationer

Votering: betänkande 2008/09:KrU7 Folkbildning och friluftsliv, förslagspunkt 10 Bidrag till frivilligorganisationer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr253, 2008/09:Kr281 yrkande 5 och 2008/09:Kr340. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-16

Omröstning 2008/09:KrU7p1 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen

Votering: betänkande 2008/09:KrU7 Folkbildning och friluftsliv, förslagspunkt 1 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr224 och 2008/09:Kr240. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-04-16

Omröstning 2008/09:KrU1p34 Fri entré på museer

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 34 Fri entré på museer Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr264 av Louise Malmström och Jan Björkman båda sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU9p4 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla förslag till språklag, förslagspunkt 4 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. v yrkande 2. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 0 0 34

2009-05-20

Omröstning 2008/09:KrU9p2 Svenskan i internationella sammanhang

Votering: betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla förslag till språklag, förslagspunkt 2 Svenskan i internationella sammanhang Riksdagen antar 13 regeringens förslag i bilaga 2 till språklag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:153 i denna del och avslår motion 2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. v yrkande 1. Datum:

2009-05-20

Omröstning 2008/09:KrU8p6 Internationella idrottsevenemang

Votering: betänkande 2008/09:KrU8 Statens stöd till idrotten, förslagspunkt 6 Internationella idrottsevenemang Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr1 yrkande 5, 2008/09:Kr2 yrkande 6, 2008/09:Kr3 yrkande 4, 2008/09:Kr208, 2008/09:Kr233, 2008/09:Kr297, 2008/09:Kr333 och 2008/09:N431 yrkande 8. Datum: 2009-05-13 Omröstning

2009-05-13

Omröstning 2008/09:KrU7p3 Stärkt roll för folkhögskolorna

Votering: betänkande 2008/09:KrU7 Folkbildning och friluftsliv, förslagspunkt 3 Stärkt roll för folkhögskolorna Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr317. Datum: 2009-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 97 0 32 m 79 0 0 18 c 22 0 0

2009-04-16

Omröstning 2008/09:KrU5p2 Pris- och löneomräkning av kulturanslag

Votering: betänkande 2008/09:KrU5 Vissa kulturpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Pris- och löneomräkning av kulturanslag Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 2. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115

2009-03-18