Dokument & lagar (123 träffar)

Omröstning 2008/09:KrU5p14 Arbetsplatsbibliotek

Votering: betänkande 2008/09:KrU5 Vissa kulturpolitiska frågor, förslagspunkt 14 Arbetsplatsbibliotek Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. sDatum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 117 0 13 m 89 0

2009-03-18

Omröstning 2008/09:KrU1p37 Forum för levande historia

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 37 Forum för levande historia Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr258 av Agneta Berliner m.fl. fp och 2008/09:Kr285 av Rolf K Nilsson mDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p27 Förlängning av Accessprojektet

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 27 Förlängning av Accessprojektet Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr335 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 4. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp

2008-12-03