Dokument & lagar (127 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-08-25 kl. 09:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid : 2015-08-25 09:00 Plats : RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor Överläggning med regeringen Statsrådet Ylva

2015-08-25 09:00:00

Omröstning 2014/15:AU11 Arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2014/15:AU11 Arbetsförmedlingen, förslagspunkt 2 Arbetsförmedlingen Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 1 102 0 10 M 76 0 0 8 SD 43 0 0 6 MP 1 17 1 6 C 19 0 0 3 V 0 20 0 1 KD 14 0 0 2 Totalt 169 139 1 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU9 Integration

Votering: betänkande 2014/15:AU9 Integration, förslagspunkt 6 Integration Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 103 0 0 10 M 76 0 0 8 SD 0 0 43 6 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 20 0 0 1 KD 0 14 0 2 Totalt 252 14 43 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU9 Integration

Votering: betänkande 2014/15:AU9 Integration, förslagspunkt 5 Integration Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 15 0 4 S 103 0 0 10 M 0 76 0 8 SD 43 0 0 6 MP 18 1 0 6 C 0 19 0 3 V 20 0 0 1 KD 0 14 0 2 Totalt 184 125 0 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU9 Integration

Votering: betänkande 2014/15:AU9 Integration, förslagspunkt 4 Integration Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 103 0 0 10 M 76 0 0 8 SD 0 43 0 6 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 20 0 0 1 KD 14 0 0 2 Totalt 266 43 0 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU9 Integration

Votering: betänkande 2014/15:AU9 Integration, förslagspunkt 3 Integration Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 103 0 0 10 M 76 0 0 8 SD 0 43 0 6 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 20 0 0 1 KD 14 0 0 2 Totalt 266 43 0 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU8 Arbetsmiljö

Votering: betänkande 2014/15:AU8 Arbetsmiljö, förslagspunkt 8 Arbetsmiljö Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 103 0 0 10 M 76 0 0 8 SD 0 43 0 6 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 20 0 0 1 KD 14 0 0 2 Totalt 266 43 0 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU8 Arbetsmiljö

Votering: betänkande 2014/15:AU8 Arbetsmiljö, förslagspunkt 7 Arbetsmiljö Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 43 0 0 6 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 0 20 0 1 KD 14 0 0 2 Totalt 288 20 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU8 Arbetsmiljö

Votering: betänkande 2014/15:AU8 Arbetsmiljö, förslagspunkt 5 Arbetsmiljö Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 15 0 4 S 103 0 0 10 M 0 76 0 8 SD 43 0 0 6 MP 19 0 0 6 C 0 19 0 3 V 20 0 0 1 KD 0 14 0 2 Totalt 185 124 0 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Omröstning 2014/15:AU8 Arbetsmiljö

Votering: betänkande 2014/15:AU8 Arbetsmiljö, förslagspunkt 2 Arbetsmiljö Datum: 2015-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 15 0 0 4 S 103 0 0 10 M 76 0 0 8 SD 0 43 0 6 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 20 0 0 1 KD 14 0 0 2 Totalt 266 43 0 40 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-16

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum och tid : 2015-06-11 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Regeringens jämställdhetssatsningar – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13) Information från Riksrevisionen Riksrevisor

2015-06-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:42 Torsdag 2015-06-11 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2014/15:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:42 Datum och tid : 2015-06-11 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:41 av den 4 juni 2015 2. Resefrågor 3. Reserapport från Köpenhamn Reserapport delas på bordet Handläggare:

2015-06-11 09:30:00

Omröstning 2014/15:KrU11 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund

Votering: betänkande 2014/15:KrU11 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund, förslagspunkt 6 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund Datum: 2015-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, V, FP, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 97 0 0 16 M 0 73 0 11 SD 40 0 1 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 0 18 0 3 KD 0 13 0 3 Totalt 160 138 1 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-11

Omröstning 2014/15:KrU11 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund

Votering: betänkande 2014/15:KrU11 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund, förslagspunkt 3 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund Datum: 2015-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 97 0 0 16 M 73 0 0 11 SD 0 41 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 17 0 0 4 KD 13 0 0 3 Totalt 257 41 0 51 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-11

Omröstning 2014/15:KrU11 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund

Votering: betänkande 2014/15:KrU11 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund, förslagspunkt 19 Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund Datum: 2015-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 97 0 0 16 M 73 0 0 11 SD 0 41 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 KD 13 0 0 3 Totalt 258 41 0 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-11

Omröstning 2014/15:KrU9 Litteratur, läsande och språk

Votering: betänkande 2014/15:KrU9 Litteratur, läsande och språk, förslagspunkt 8 Litteratur, läsande och språk Datum: 2015-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 1 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 KD 13 0 0 3 Totalt 258 40 0 51 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-11

Omröstning 2014/15:KrU9 Litteratur, läsande och språk

Votering: betänkande 2014/15:KrU9 Litteratur, läsande och språk, förslagspunkt 3 Litteratur, läsande och språk Datum: 2015-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 97 0 0 16 M 73 0 0 11 SD 1 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 KD 13 0 0 3 Totalt 259 40 0 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2015-06-11

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid : 2015-06-04 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Integration (AU9) Justering Skr. 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet Skr. 2014/15:19

2015-06-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:41 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2014/15:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum och tid : 2015-06-04 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:40 av den 2 juni 2015 2. Litteratur, läsande och språk - (KrU9) Justering Skrivningsförslag Handläggare: Ann

2015-06-04 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:40 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2014/15:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:40 Datum och tid : 2015-06-02 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:39 av den 26 maj 2015 2. Litteratur, läsande och språk - (KrU9) Fortsatt beredning och preliminär ställning Skrivningsförslag Handläggare:

2015-06-02 11:00:00