Dokument & lagar (55 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:35

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:35 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av motionerna 2001/02:Bo227 och Bo315 justering av betänkande

2002-06-04 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:34

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:34 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning inför det informella bostadsministermötet den 27 juni i Genval, Belgien, av statssekretrare Sören Häggroth och departementssekreterare

2002-05-23 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:33

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:33 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU14 Vissa inomhusmiljöfrågor AL3. Justering av yttrande 2001/02:BoU5y

2002-05-16 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:32

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:32 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU13 Hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter BB/LO3. Föredragning

2002-05-14 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av yttrande 2001/02:BoU6y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser LO 3. Föredragning

2002-04-25 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:30

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:30 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor jämte motioner väckta dels med anledning

2002-04-23 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista Intern utfrågning om hyressättningssystemet och EG-rätten med Per Norberg, doktorand vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet

2002-04-18 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelnings- och länsstyrelsefrågor

2002-04-16 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:27 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU10 Fastighetsrättsliga frågor BB 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU11

2002-04-04 08:30:00

Utskottsmöte 2001/02:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:26 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU8 Planfrågor AL 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU9 Byggfrågor

2002-03-21 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:25 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädarna för Föreningen Svenskt Trä Mikael Westin, vd och Mikael Pekkari projektledare samt Niclas Svensson,

2002-03-14 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om fastighetsrättsliga frågor BB

2002-03-12 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:23 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädarna för Betongvaruindustrin: Fredrik Winberg, markn dir Cementa AB, Evert Sandahl, vd Svenska Fabriksbetongföreningen

2002-03-07 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:22 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om byggfrågor JB 3. Frågan om att

2002-03-05 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:21 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/2002:BoU4 Allmännyttiga bostadsföretag LO 3. Justering av betänkande 2001/2002:BoU5

2002-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:20 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU6 Plan- och byggprocessens längd AL 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU7

2002-02-12 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:19 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt föredragning av proposition 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag LO 3. Föredragning av

2002-02-05 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om de allmännyttiga bostadsföretagen. Bilagor 1. Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning.

2002-01-31 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Föredragning av utskottets uppföljningsuppdrag avseende länsstyrelsernas roll i samband med mellankommunala

2002-01-29 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR8 Plan- och byggprocessens längd jämte motioner

2002-01-24 09:00:00

Paginering