Dokument & lagar (87 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:27 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU10 Fastighetsrättsliga frågor BB 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU11

2002-04-04 08:30:00

Utskottsmöte 2001/02:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:26 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU8 Planfrågor AL 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU9 Byggfrågor

2002-03-21 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:25 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädarna för Föreningen Svenskt Trä Mikael Westin, vd och Mikael Pekkari projektledare samt Niclas Svensson,

2002-03-14 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om fastighetsrättsliga frågor BB

2002-03-12 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:23 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädarna för Betongvaruindustrin: Fredrik Winberg, markn dir Cementa AB, Evert Sandahl, vd Svenska Fabriksbetongföreningen

2002-03-07 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:22 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om byggfrågor JB 3. Frågan om att

2002-03-05 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:21 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/2002:BoU4 Allmännyttiga bostadsföretag LO 3. Justering av betänkande 2001/2002:BoU5

2002-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:20 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU6 Plan- och byggprocessens längd AL 3. Justering av betänkande 2001/02:BoU7

2002-02-12 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:19 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt föredragning av proposition 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag LO 3. Föredragning av

2002-02-05 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om de allmännyttiga bostadsföretagen. Bilagor 1. Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning.

2002-01-31 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Föredragning av utskottets uppföljningsuppdrag avseende länsstyrelsernas roll i samband med mellankommunala

2002-01-29 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR8 Plan- och byggprocessens längd jämte motioner

2002-01-24 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU3 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

2002-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning angående proposition 2001/02:41 av företrädarna för Lokalhyresgästerna Jan-Eric Janson, ordförande, Göran Granhed,

2002-01-17 09:00:00

Yttrande 2001/02:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU6y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skri-velser till regeringen. Utskottets överväganden Regeringens

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU6y (doc, 45 kB)

Yttrande 2001/02:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU5y Tilläggsbudget för år 2002 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2002 års ekonomiska vårproposition prop. 2001/02:100 om tilläggsbudget

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU5y (doc, 91 kB)

Yttrande 2001/02:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU4y Regional samverkan och statlig länsförvaltning Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 oktober 2001 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning jämte eventuella motioner.

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU4y (doc, 112 kB)

Yttrande 2001/02:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU3y Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier jämte motioner i de delar de berör

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU2y Tilläggsbudget för år 2001 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser tilläggsbudget

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU2y (doc, 46 kB)

Yttrande 2001/02:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-försörjning och byggande, m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU1y (doc, 100 kB)