Dokument & lagar (87 träffar)

Yttrande 1999/2000:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1999/2000 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skri-velser till regeringen i de delar

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU3y (doc, 76 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU2y Tilläggsbudget för 1999 för utgiftsområde 18 1999/2000 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU2y (doc, 78 kB)

Yttrande 1999/2000:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 1999/2000:BoU1y Ramen för utgiftsområde 18 m.m. 1999/2000 BoU1y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden jämte motioner.

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:BoU1y (doc, 124 kB)

Yttrande 1998/99:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU4y Tilläggsbudget för år 1999 avseende utgiftsområde 18 1998/99 BoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop.1998/99:100i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU4y (doc, 75 kB)

Yttrande 1998/99:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU3y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 BoU3y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 1999 års ekonomiska vårproposition, jämte de motioner som kan komma att väckas, i de delar som berör utskottets

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU3y (doc, 118 kB)

Yttrande 1998/99:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU2y Vissa frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1998/99 BoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett antal motioner från 1998 års allmänna motionstid angående bl.a. fastighetsskatt och reavinstbeskattning av bostäder.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1998/99:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU1y Tilläggsbudget för 1998 avseende utgiftsområde 18 1998/99 BoU1y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:1 budgetpropositionen för 1999 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU1y (doc, 84 kB)