Dokument & lagar (65 träffar)

Omröstning 2005/06:FöU8p2 Tjänstgöring utomlands

Votering: betänkande 2005/06:FöU8 Totalförsvarsplikt och samhällstjänst, förslagspunkt 2 Tjänstgöring utomlands Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkande 8. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2006-03-31

Omröstning 2005/06:FöU8p1 Kvinnlig plikt

Votering: betänkande 2005/06:FöU8 Totalförsvarsplikt och samhällstjänst, förslagspunkt 1 Kvinnlig plikt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö213 av Anders Bengtsson och Hillevi Larsson båda s och 2005/06:Fö245 av Berit Jóhannesson m.fl. v yrkande 1. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-03-31

Omröstning 2005/06:FöU7p2 Förebyggande verksamhet

Votering: betänkande 2005/06:FöU7 Räddningstjänst och skydd mot olyckor, förslagspunkt 2 Förebyggande verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö227, 2005/06:Fö229, 2005/06:Fö240, 2005/06:Fö244 och 2005/06:So552 yrkande 18. Datum: 2006-03-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti

2006-03-31

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU3y Justering av yttrande till JuU över prop. 2005/06:111

2006-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Inhämtande av yttranden från andra utskott prop. 2005/06:133 5.

2006-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU2y Justering av förslag till yttrande FöU2y till

2006-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU7 Justering av betänkande FöU7 Räddningstjänst och

2006-03-21 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 10.45 Försvarsmakten redovisar för arbetet med sexuella trakasserier, HBT-frågor samt Gender

2006-03-16 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av FöU6 Justering av betänkande FöU6 Militära skjut- och övningsfält IW 3. Föredragning Kl. 11.15

2006-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragningar av Försvarsmakten: 10.00 10.45 ca Årsredovisning för 2005 10.45 11.30 ca Arbetet med värnpliktens

2006-03-09 10:00:00

Omröstning 2005/06:FöU3p3 Tillsynsansvar

Votering: betänkande 2005/06:FöU3 Transport av farligt gods, förslagspunkt 3 Tillsynsansvar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö2 och 2005/06:Fö3 yrkandena 4-6. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0

2006-03-09

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU6 Behandling av utkast till betänkande FöU6 Militära

2006-03-07 11:00:00

Omröstning 2005/06:FöU5p4 Försvarshögskolan

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 4 Försvarshögskolan Riksdagen avslår motion 2005/06:L375 yrkande 29. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 1 14 m 44 1 0 10 c 18

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p1 Anställningsformer

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 1 Anställningsformer Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 9 och 10. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p5 Hemvärnspersonal

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 5 Hemvärnspersonal Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 9 och 2005/06:Fö208. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 128 0

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p3 Diskriminering och trakasserier

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 3 Diskriminering och trakasserier Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkande 31, 2005/06:L291 yrkandena 13 och 14, 2005/06:L341 yrkande 17, 2005/06:L375 yrkande 37, 2005/06:U246 yrkandena 7 och 8, 2005/06:U385 yrkande 2, 2005/06:Fö212

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU4p4 Övervakning av sjötrafiken

Votering: betänkande 2005/06:FöU4 Sjö- och kustövervakningsfrågor, förslagspunkt 4 Övervakning av sjötrafiken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö221, 2005/06:MJ348 yrkande 4 och 2005/06:MJ446 yrkande 28. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU4p2 Kustbevakningen och Försvarsmakten

Votering: betänkande 2005/06:FöU4 Sjö- och kustövervakningsfrågor, förslagspunkt 2 Kustbevakningen och Försvarsmakten Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö206. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130 0 0 14 m 0 45 0 10 c 18

2006-02-22

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU6 Behandling av underlag till betänkande FöU6

2006-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Yttrande till utrikesutskottet Omedelbar justering av protokollsutdrag

2006-02-07 11:00:00