Dokument & lagar (67 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Föredragning av UD, Fö samt Försvarsmakten med anledning av proposition 2005/06:67 Fortsatt

2006-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU3 Fortsatt behandling av betänkande FöU3 Transport

2006-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 11.00 Försvarsmakten redogör för arbetet med ett personalförsörjningssystem. 3. Justering av protokoll

2006-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning kl. 10.00 Försvarsdepartementet angående beredning av Grönbok om ett europeiskt program för skydd

2006-01-19 10:00:00

Yttrande 2005/06:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2005/06:FöU3y Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett försvarsutskottet att yttra sig över proposition 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas.

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FöU3y (doc, 76 kB)

Yttrande 2005/06:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2005/06:FöU2y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, jämte följdmotioner. Försvarsutskottet yttrar sig i följande tre frågor:

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FöU2y (doc, 51 kB)

Yttrande 2005/06:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2005/06:FöU1y Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 jämte motioner, såvitt avser försvarsutskottets beredningsområde. Utgiftsområdet

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FöU1y (doc, 57 kB)

Omröstning 2005/06:FöU1p3 Anskaffning av viktigare materielprojekt

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 3 Anskaffning av viktigare materielprojekt Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 5 och avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 12 och 13. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p6 Styrning

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 6 Styrning Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 4 och 11. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p7 Insatsorganisation

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 7 Insatsorganisation Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 2. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p8 Internationella insatser

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 8 Internationella insatser Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U290 yrkande 24 och 2005/06:Fö218 yrkande 3. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p13 Materielförsörjning

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 13 Materielförsörjning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö220, 2005/06:Fö228, 2005/06:Fö254 och 2005/06:Fö257 yrkandena 1-3. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 kd Parti

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p16 Rakelsystemet

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 16 Rakelsystemet Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju564 yrkande 8. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 43 0

2005-12-07

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning GD Michael Sahlin och Jonas Alberoth om Folke Bernadotteakademien och deras verksamhet, m.m. 3. Justering

2005-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av betänkande 2005/06:FöU1 Justering av betänkande 2005/06:FöU1

2005-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 09:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.30-10.30 Information av ÖB gen H. Syrén angående genomfört försvarschefsmöte i EU 3. Justering

2005-11-17 09:30:00

Omröstning 2005/06:FöU2p1 Avveckling av militärdistriktsorganisationen

Votering: betänkande 2005/06:FöU2 Avveckling av militärdistriktsorganisationen, förslagspunkt 1 Avveckling av militärdistriktsorganisationen Riksdagen bifaller proposition 2004/05:160 och avslår motionerna 2005/06:Fö1 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fö238 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-11-16

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Preliminär justering FöU1 Preliminär justering av bet. FöU1 Försvar

2005-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Föredragning av Försvarsmakten HKV 10.00-11.30 Kommande möte mellan EU:s försvarschefer Utvecklingen

2005-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU1 Fortsatt behandling av bet. FöU1 Försvar samt

2005-11-08 11:00:00