Dokument & lagar (114 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Näringsdepartementet inför rådsmöte Statssekreterare Marita Ljung lämnar information om förhandlingarna om kommissionens förslag till sammanhållningspolitiken

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2011-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-06 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2 Justering

2011-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Näringsdepartementet inför KKR-möte Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om aktuella frågor inom

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information a om aktuella frågor inom handelsministerns

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: JF 2. Justering av protokoll 3. Sammanhållningspolitiken för 2014-2020 Fortsatt

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Överläggning med Näringsdepartementet Näringsminister Annie Lööf med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information för överläggning med utskottet

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet a lämnar information för överläggning med

2011-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information med anledning av förslag från

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Famna Ansvarige för näringspolitiska frågor Kerstin Eriksson, vice ordförande Ingela Holmertz och generalsekreterare

2011-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, lämnar information om a kommissionens förslag till sammanhållningspolitiken

2011-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information om företag med statligt ägande Statssekreterare Erik Thedéen, Finansdepartementet, lämnar information om företag med statligt ägande. 2. Justering av

2011-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Näringsminister Annie Lööf lämnar information om regeringens arbete med frågor kring Saab Automobil AB. 2. Justering av protokoll

2011-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Överläggning med Näringsdepartementet Energiminister Anna-Karin Hatt med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information för överläggning med utskottet

2011-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om

2011-10-11 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av EU-kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet NU8 Justering KOM2011 370 Föredragande: RB 3.

2011-09-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:1 Torsdag 2011-09-22 kl. 10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Val av vice ordförande i utskottet 2. Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet a lämnar information

2011-09-22 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition

2006-06-01 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem

2006-05-19 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 08:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Utskottet håller offentlig utfrågning om elmarknaden med program enligt bilaga. Bilagor Program Utdrag ur rapport från Energimarknadsinspektionen Utdrag ur rapport från

2006-05-18 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition såvitt

2006-05-16 11:00:00