Dokument & lagar (41 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR18

Offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-04-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:RFR18 Förord Socialförsäkringsutskottet bjöd den 6 april 2017 in till en offentlig utfrågning om

2017-06-19

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR18 (pdf, 2628 kB)

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid: 2017-06-13 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information Per Molander presenterar Dags för omprövning - en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet (2017:1) 3. Tydligare

2017-06-13 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid: 2017-06-08 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare p r esenterar granskningsrapporterna RiR 2017:9

2017-06-08 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid: 2017-06-01 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det migrationspolitiska området Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3.

2017-06-01 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-18 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3.

2017-05-18 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-05-11 10:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det migrationspolitiska området Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3.

2017-05-11 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-04-27 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (SfU19) Justering Prop.

2017-04-27 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare p r esenterar granskningsrapporterna RiR

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-18 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik (SfU15) Justering Motioner Föredragande: MN 3. Anhöriginvandring (SfU16) Justering Motioner Föredragande:

2017-04-18 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-06 09:00 Plats : Andrakammarsalen Offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen Bilagor

2017-04-06 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-04 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Medborgarskap (SfU14) Justering Motioner Föredragande: KS 3. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

2017-04-04 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (SfU18) Justering Prop. 2016/17:121 och motioner Föredragande: KS 3.

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-23 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det migrationspolitiska området Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3.

2017-03-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-16 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll Protokoll nr 26 2. Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet (SfU13) Justering Prop.

2017-03-16 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-03-14 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik (SfU15) Beredning Motioner Föredragande: MN 3. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

2017-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-03-02 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Medborgarskap (SfU14) Beredning Motioner Föredragande: KS 3. Anhöriginvandring (SfU16) Beredning Motioner Föredragande:

2017-03-02 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-02-23 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SfU7) Beredning Prop. 2016/17:86 och motioner Föredragande:

2017-02-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ökande antal långtidssjukskrivna m.m. Information Statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet 3. Kanslimeddelanden 4.

2017-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-14 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Avdelningschef Robert Boije med medarbetare p r esenterar granskningsrapporterna RiR

2017-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-02 10:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det migrationspolitiska området Återrapportering Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet 3.

2017-02-02 10:00:00

Paginering