Dokument & lagar (287 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-27 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generalmajor Stefan Kristiansson åtföljd av sektionschef Stefan Vestergren från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och överstelöjtnant Stephan Sjöberg från Försvarsmakten

2011-10-27

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredare Nils-Gunnar Billinger samt huvudsekreterare Bengt Jäderholm informerar om utredningen

2011-10-25 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-25 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredare Nils-Gunnar Billinger samt huvudsekreterare Bengt Jäderholm informerade om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur

2011-10-25

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om projektet Byabuss Projektledare Henric Fuchs från RTS Rural Transport Solutions och Björn Sundelin, t.f. verksamhetschef, Regional Utveckling i Landstinget

2011-10-20 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-20 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet Byabuss Henric Fuchs, projektledare, från RTS Rural Transport Solutions och Björn Sundelin, t.f. verksamhetschef, Regional Utveckling i Landstinget Västernorrland, informerade

2011-10-20

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren m.fl. från Riksrevisionen informerar om revisionsgranskning om Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

2011-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Försvarsmakten informerar om aktuella frågor Information ÖB Sverker Göranson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor

2011-10-18 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-18 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, revisionsledare Carita Nyyssölä Linde, revisionsdirektör Jan Wikström samt revisorerna Erik Trollius och Johannes Österström, samtliga

2011-10-18

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-18 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information ÖB, general Sverker Göranson åtföljd av flygvapeninspektör, generalmajor Anders Silwer och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendahl från Försvarsmakten informerade

2011-10-18

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från TeliaSonera Anders Bruse m.fl. från TeliaSonera informerar om förändringar i det fasta telefoninätet 2. Justering av protokoll 3. Lagring av trafikuppgifter

2011-10-13 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-13 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från TeliaSonera Anders Bruse, Senior Vice President, Björn Berg, informationsanvarig, Claes-Göran Sundelius, Vice President Regulatory Affairs, Kjell Lindström, Vice President

2011-10-13

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Säkerställande av flyg- och sjöräddningstjänst TU2 Beredning Prop. 2011/12: 11 och ev. motioner Föredragande: HT 3. Godkännande av järnvägsfordon

2011-10-11 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Vissa frågor i budgetförslaget för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2012 Information Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl.Försvarsdepartementet

2011-10-11 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-11 TID Kl. 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:1. 2 Säkerställande av flyg- och sjöräddningstjänst TU2 Utskottet behandlade proposition 2011/12:11. Ärendet bordlades. 3 Godkännande

2011-10-11

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-11 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av politiskt sakkunnig Catharina Henriksson, departementsråd Peter Mild, kansliråd Christian Ramstedt, kansliråd Marie Gustafsson,

2011-10-11

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd med medarbetare informerar dels inför rådsmöte den 6 oktober 2011 för EU:s transportministrar,

2011-09-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Regeringens inriktning inom EU-arbetet, m.m. Information Försvarsminister Sten Tolgfors, Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2011-09-27 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-27 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd med medarbetare från Näringsdepartementet informerade dels inför rådsmöte den 6 oktober 2011 för EU:s transportministrar,

2011-09-27

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-09-27 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Försvarsminister Sten Tolgfors åtföljd av pressekreterare Mikael Östlund, departementsråd Peter Göthe, ämnesråd Magnus Bergman, departementssekreterare Karin LissOla samt

2011-09-27

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-20 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information inför informellt försvarsministermöte i EU Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2011-09-20 10:00:00