Dokument & lagar (445 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-29 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9. 2 Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser FöU2 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:19 och

2011-11-29

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa KOM2011

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Ev. justering Prop. 2011/12:1 och motioner

2011-11-24 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-11-24 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 EU-förslag om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2011 665.

2011-11-24

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-24 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från Svenska Skyttesportförbundet m.fl. beträffande nuvarande

2011-11-24

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet It- och energiministern Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet informerar om den digitala agendan 2. Justering av protokoll

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information om verksamheten Generaldirektör Elisabet Falemo m.fl. från Elsäkerhetsverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter

2011-11-22 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-22 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet It- och energiministern Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet informerade om den digitala agendan. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2011-11-22

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om verksamhet Generaldirektör Elisabet Falemo från Elsäkerhetsverket och ämnessakkunnig Anna Carlsson från Näringsdepartementet informerade om Elsäkerhetsverkets verksamhet.

2011-11-22

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-frågor 4. Rapporter 5. Yttrande till KU 6. Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser FöU2 Beredning

2011-11-15 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:6. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde att Peter Rådberg MP åker på seminarium vid Natohögkvarteret den 17 november

2011-11-15

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm,Trafikverket informerar om anslagstilldelningen till trafikens infrastruktur och aktuella verksamhetsfrågor

2011-11-10 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-10 TID Kl. 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm och pressekreterare Thomas Andersson, båda från Trafikverket, informerade om anslagstilldelningen till trafikens infrastruktur och aktuella

2011-11-10

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om Arlandabanan Information om Arlandabanan lämnas av dels ordförande Karin Starrin och vd Ulf Lundin, från Arlandabanan Infrastructure AB kl. 11.00dels

2011-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl, m.fl.Riksrevisionen 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter 6. Mottagande

2011-11-08 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-08 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Arlandabanan Information om Arlandabanan lämnades dels av ordförande Karin Starrin och vd Ulf Lundin, båda från Arlandabanan Infrastructure AB, dels av vd Per Thorstenson och

2011-11-08

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-08 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Riksrevisor Jan Landahl och programansvarig Alexander von Gussich från Riksrevisionen informerade om Riksrevisionens granskningsplan och försvarsprogram. Ledamöternas frågor

2011-11-08

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby m.fl. från PTS informerar dels om teleregleringen och teknikskiftet från fast telefoni till

2011-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Information om Försvarsmakten Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter 6.

2011-10-27 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2011/12:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-10-27 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby, avdelningsjuristen Åsa Gustafsson och avdelningschef Sara Andersson, samtliga från PTS, informerade dels om teleregleringen

2011-10-27