Dokument & lagar (151 träffar)

Socialutskottets protokoll 2005/06:10

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-15 TID 11:00-12:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan m.m. Utskottet godkänner föredragningslistan, varefter ordförande hälsar Marianne Kierkemann m välkommen till utskottet ersättare för Anne Marie Brodén fr.o.m.

2005-11-15

Socialutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-10 TID 09:30-10:47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 8 november justeras. 3 Utskottets arbetsmetoder m.m. Som underlag för

2005-11-10

Socialutskottets protokoll 2005/06:9

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-10 TID 09:30-10:47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 8 november justeras. 3 Utskottets arbetsmetoder m.m.

2005-11-10

Socialutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-08 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Psykiatrisamordnaren informerar om sitt arbete. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan m.m. Utskottet godkänner föredragningslistan dock med tillägget att utskottet

2005-11-08

Socialutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-10-27 TID 09.15-09.45, 10.00-10.20, 10.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Med stöd av bestämmelserna i RO 4 kap. 13 andra stycket, beslutar socialutskottet medge att Tobias Nilsson 1 år, får närvara vid dagens sammanträde. 2 Godkännande

2005-10-27

Socialutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-10-25 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för Riksrevisionen informerar om framställning 2004/05:RRS19 angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige. Deltagare se bilaga 2. 2 Uppvaktning Företrädare för Aging

2005-10-25

Socialutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-20 TID 09.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning på temat vårdplanering. Deltagare se bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 3 Justering av protokoll

2005-10-26

Socialutskottets protokoll 2005/06:4

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-18 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Barnombudsmannen informerar om verksamheten. Deltagare se bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 3 Justering av protokoll Protokollet

2005-10-18

Socialutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-13 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Uppvaktning av företrädare för Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges Farmacevtförbund och Svensk Dagligvaruhandel. Deltagare se bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner

2005-10-13

Socialutskottets protokoll 2005/06:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-09-21 TID 10.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Socialutskottet håller en offentlig utfrågning om vård i livets slutskede. Deltagare är: Professor Peter Strang, läkare Sveriges Kommuner och landsting Ann Hedberg Balkå, sektionschef Jan-Erik

2005-09-21

Socialutskottets protokoll 2005/06:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-09-21 TID 08.45-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Företrädare för RFHP, Riksförbundet för hivpositiva, informerar. Deltagare se bilaga 2. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan dock med tillägget att det förslag

2005-09-21